autor: Michal Berger    |   datum: 04.04.2021  |  

Ohlášky na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2021

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  
Hod Boží velikonoční
 4. dubna 2021
  Dnešní mše svatá byla obětována za:
     20:30 (so) -  Za novokřtěnce  
       7:30        -  Za farníky
       9:00        -  Za + rodiče Zachovy a Bořilovy    (on-line)
    
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
    Celý týden je oktáv velikonoční
    Neděle   –   2. velikonoční   (Neděle Božího milosrdenství)BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí     9:00  -  Za členy a dobrodince nezisk. organizace „Cesta 121“
  Středa     17:15  -  Za + Františka Nedvěda
  Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e  
  Pátek       17:15  -  Za Josefa Hampejska a oboje rodiče
  Sobota     16:30  -  Za rodiče a prarodiče Fialovy a Pikulovy
  Neděle       7:30  -  Za farníky           
                     9:00  -  Na úmysl dárce  (on-line)             


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Nedělní mše svatá z baziliky, v 9:00 je přenášena on-line na You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCoXCKshlIZlyMjfwg-nLIeg  
•    Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce při velikonočních bohoslužbách – na opravy varhan a nové lavice.
•    Křty malých dětí: dnes odpoledne ve 14:30 bude křest Filipa Josefa Paseky a na velikonoční pondělí ve 14:30 Tomáše Michala Závodného.
•    Ke svatému přijímání je možné přistoupit dnes v 15:00 hod.
•    Rozeberte si pro svou potřebu tuby s desinfekcí. Děkuji dárci, který nám je zdarma daroval pro celé děkanství.
•    Společenství Modlitby matek se sejde v sobotu 10.4. v 18:00 hod.
•    Na farním webu najdete informace o velikonoční hře pro děti. Děkuji paní katechetce...             Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist