autor: Michal Berger    |   datum: 21.02.2021  |  

Ohlášky na 1. neděli postní 2021

1. neděle postní
21. února 2021
  Dnešní mše svatá byla obětována za:
      16:30 (so) -  Za rodinu Pazourovu a Rudolfa Peřinu
        7:30        -  Za farníky
        9:00        -  Za Jana a Růženu Roučkovy (on-line)
    
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Pondělí   –   Svátek Stolce sv. apoštola Petra
  Úterý       –   Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
  Neděle    –   2. neděle postní


BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí   17:15   -  Za Zdeňka a Milana Krejčích, jejich rodiče
  Středa     17:15   -  Za + Karla Tomka  
  Čtvrtek    17:00   -  A d o r a c e   
  Pátek       17:15   -  Za Zdenu Mičkovu, rodinu Mičkovu a Volavých
  Sobota    16:30   -   Na úmysl dárce   (s nedělní platností)
  Neděle      7:30   -   Na  úmysl dárce a za duše v očistci
                    9:00   -   Za farníky   (on-line)               

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Nedělní mše svatá z baziliky, v 9:00 je přenášena on-line na You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCoXCKshlIZlyMjfwg-nLIeg
•    Dnes je při všech bohoslužbách sbírka Svatopetrský haléř. Děkuji Vám za Váš dar, který pomůže papeži Františkovi rychle a účinně pomáhat v různých částech světa.
•    Pobožnost křížové cesty bude dnes v 15:00.
•    Ke svatému přijímání lze přistoupit dnes v 15:30.
•    Přijmout popelec – znak postního pokání je možné i dnes po mši svaté.
•    Děti, vyzvedněte si v zákristii postní kasičku, kam můžete ukládat po celou postní dobu drobné dary, které pomohou chudým a trpícím.
•    Příští sobotu 27.2. bude ve 14:00 křest malého Marka Záleského.
•    V sobotu v 18:00 bude příprava biřmovanců.
•    Děti, po každé mši svaté se můžete zapojit do postní aktivity a vstoupit do učení ke sv. Josefovi. Vzadu je připravená Vaše nástěnka.
•    U bočného oltáře (Kalvárie) je na každou neděli připravena animace z figurek jako zamyšlení nad nedělním evangeliem.


             Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist