autor: Michal Berger    |   datum: 14.02.2021  |  

Ohlášky na 6. neděli v mezidobí 2021

6. neděle v mezidobí
14. února 2021
  Dnešní mše svatá byla obětována za:
      16:30 (so) -  Za farníky
        7:30        -  Za děti, mládež, biřmovance, prvokomunikanty
        9:00        -  Za farníky  (on-line)
    
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Pondělí  –   Památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků
                                                                                 (14 pražských františkánů)
  Středa    –   Popeleční středa – začátek postní doby – den přísného postu
  Neděle    –   1. neděle postní

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí  17:15  -  Za + maminku, živou a + rod. Štěpánkovu, Havlíkovu a +
                                                                                          Marcelu Kabrdovu
  Středa    17:15  -  Za + tatínka, sestru a duše v očistci
  Čtvrtek   17:00  -  A d o r a c e   
  Pátek      17:15  -  Za rodiče Němcovy a strýce Josefa  
  Sobota   16:30  -   Za rodinu Pazourovu a Rudolfa Peřinu  (s nedělní platností)
  Neděle     7:30  -   Za farníky
                   9:00  -   Za Jana a Růženu Roučkovy  (on-line)               

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Nedělní mše svatá z baziliky, v 9:00 je přenášena on-line na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoXCKshlIZlyMjfwg-nLIeg
•    Ke svatému přijímání lze přistoupit dnes v 15:00.
•    V úterý 16. února bude Nikodémova noc – program bude v bazilice a zkrácený – od 19 do 20 hod. Adorace a příležitost ke svaté zpovědi.
•    Na Popeleční středu se bude udělovat popelec. Křížové cesty budou v pátek v 16:45 a v neděli v 15:00.
•    Modlitba růžence je v křížové chodbě – denně v 19:30 za nemocné.
•    Přihlášky do kněžského semináře: kněžím i laikům musí ležet na srdci péče o nová povolání k zasvěcenému životu. Modlete se často na tento úmysl, Bůh povolává, ale občas může chybět odvaha a velkorysost odpovědět. I letos je možné, do poloviny března, podávat přihlášky ke studiu teologie a k přijetí do kněžského semináře. Týká se mladých mužů s maturitní zkouškou.
•    Děti, vyzvedněte si v zákristii postní kasičku, kam můžete ukládat po celou postní dobu drobné – kdykoliv si něco odepřete. Vaše dary pomohou chudým a trpícím.

             Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist