autor: Michal Berger    |   datum: 10.01.2021  |  

Ohlášky na Svátek Křtu Páně 2021

Svátek Křtu Páně

10. ledna 2021

  Dnešní mše svatá byla obětována za:
            7:30  -   Za + rodiče a živé i + příbuzné
          9:00   -   Za farníky  (on-line)

    
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
   Začíná 1. týden v mezidobí
   Pondělí   –   Připomínka ct. Matky Elekty  
   Středa     –   Památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
   Neděle    –   2. neděle v mezidobí

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí   17:15   -   Za kněze a jáhny
  Středa     17:15   -   Za + Vladimíra a Jarmilu Kulhánkovy z Polničky
  Čtvrtek    17:00   -   A d o r a c e   
  Pátek       17:15   -   Za + Márii Ptáčkovou
  Sobota    16:30   -   Za + sestru Anna z Tanzánie (s nedělní platností)
  Neděle      7:30   -   Za mládež a za biřmovance  
                    9:00   -   Za farníky  (on-line)               DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Mše svaté na Nový rok a v neděli (v 9:00) bude přenášena z baziliky on-line na You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCoXCKshlIZlyMjfwg-nLIeg
•    Ke svatému přijímání lze přistoupit dnes v 15:00.
•    Biřmovance zvu na setkání příští neděli v 16 hod.
•    Podpořte Tříkrálovou sbírku „on-line“ - v tomto stupni ochrany protiepidemických opatření nemohou chodit koledníci na tradiční koledu dům od domu. Můžete také využít kasičky, které budou po mši svaté vzadu na stolečku. Děkuji Vám.
•    Členové „Živého růžence“ si ponechají stejné kartičky, tedy i stejné tajemství i pro letošní rok.
•    Na vývěsce je přehled letošních poutí a liturgických akcí.
             Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist