autor: Michal Berger    |   datum: 11.10.2020  |  

Ohlášky na 28. neděli v mezidobí 2020

28. neděle v mezidobí
11. října 2020
        Mše svatá byla obětována:
        v 7:30  -   Za nemocné a trpící a za odvrácení pandemie
        v 9:00   -  Za živou a + rodinu Bubeníčkovu za farníky.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
   Pondělí   –   Památka sv. Radima, biskupa
   Středa     –   Památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka
   Čtvrtek    –   Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve     
   Pátek       –   Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny
   Sobota    –   Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
   Neděle     –   29. neděle v mezidobí              Den modliteb za misie


BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí    17:15  -  Za + Irenu Hoškovou a syna Josefa
   Středa     17:15  -  Za + Vladimíra Řetického a + Jaroslava Škodu
  Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e          
  Pátek       17:15  -  Za + bratra Pavla a sestru Marii
  Sobota     11:00  -  Svatební mše svatá: za novomanžele Tibora a Elišku
                   16:30  -  ZH:  Na poděkování za 90 roků života
  Neděle       9:00   -  Za farníky


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Otci Tomášovi děkujeme za slavení dnešní mše svaté.
•    Pan farář Vladimír je na Svatém Hostýně, kde má duchovní cvičení pro řádové sestry.
•    Bratři a sestry, jak již asi víte od zítřka, pondělí 12.10. se zpřísňují opatření v důsledku šíření koronaviru – na mši svaté může být pouze 10 osob. Ve všední den to nebude problém; když přijde více osob než 10, někdo může jít na kůr a někdo do křížové chodby, kde je ozvučení. Nedělní mše svaté v následujících dvou nedělích bude on-line jako na jaře.
•    V pátek 16.10. bude na Zelené hoře Nikodémova noc, od 19 do 21 hod. Tato adorace proběhne normálně, protože se tam mohou lidé prostřídat a otec Vladimír bude po celou dobu zpovídat v ambitech!
•    Také setkání biřmovanců proběhne normálně v sobotu 17.10. v 18:00.

 Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz   
http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist