autor: Michal Berger    |   datum: 13.09.2020  |  

Ohlášky na 24. neděli v mezidobí 2020

24. neděle v mezidobí
13. září 2020
Mše svatá byla obětována za + Luďka Jebavého a jeho rodiče.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
   Pondělí   –  Svátek Povýšení svatého kříže  ADORAČNÍ DEN V BAZILICE
   Úterý       –  Památka Panny Marie Bolestné
   Středa     –  Památka sv. Ludmily, mučednice
   Čtvrtek    –  Památka sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků
   Neděle    –   25. neděle v mezidobí


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
  Pondělí    7:30  -  Na poděkování za dar Eucharistie
                  17:15 -  Za + Radvana Koseka a celou rodinu
   Středa     17:15 -  Za + Věru Lacinovou a rodiče Pulgretovy z Kláštera
  Čtvrtek    17:00 -  A d o r a c e           18:00 – Mše svatá ve Stržanově
  Pátek       17:15 -  Za + Václava Kosoura, živou a + rod Kosourovu a Chvátalovu
  Sobota    11:30  -  Svatební mše svatá za manžele Markétu a Miroslava
                  13:00  -  Svatební obřad: Karel a Tereza
                  16:30  -  ZH: Na poděk. za prokázaná dobrodiní a za spolupracovníky
  Neděle      9:00  -  Za farníky


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dle nařízení ministerstva zdravotnictví ČR je nutné od 10. září 2020 do odvolání pobývat ve všech vnitřních prostorách, mimo bydliště s ochrannými prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška), tedy i v kostele. Rouška se pochopitelně sundává před přijetím svatého přijímání a také lektoři a zpěváci ve chvíli své služby roušku nemají.
•    Odpoledne ve 14:30 bude křest malého Michaela Svobody.
•    Ohlášky snoubenců: dne 26. září chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti Filip Hrbek (Brno) a Nikol Marečková (Žďár n/S). Can 1053 CIC.
•    V pátek „Modlitba tancem“ - pro dívky od 2. třídy. Hned po mši svaté.
•    V pátek v 19:30 bude společenství mládeže, pak jednou za 14 dní.
•    V sobotu 19.9. bude v 18:00 bude setkání biřmovanců.
•    Dnes byla sbírka na podporu Svaté země. Děkuji Vám za Vaše dary.
•    Výuka náboženství již tento týden: pro děti 1. tříd v pondělí na faře ve 12:00 (nebo přímo na 4. ZŠ), v zámecké škole ve středu 2. a 3. třída a 4. a 5. třída ve 13:00 hod. Světnov ve čtvrtek ve 13:00 hod.

 Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz      http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist