autor: Michal Berger    |   datum: 26.07.2020  |  

Ohlášky na 17. nedělI v mezidobí 2020

17. neděle v mezidobí

26. července 2020
Mše svatá byla obětována za farníky.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
   Pondělí    –   Památka sv. Gorazda a druhů, žáků sv. Cyrila a Metoděje
   Středa      –   Památka svaté Marty
   Čtvrtek     –   Památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
   Pátek        –   Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
   Sobota     –   Památka sv. Alfonsa Marie z Liquori, biskupa a učitele církve
   Neděle      –   18. neděle v mezidobí


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí  17:15  -  Za Vratislava a Věru Lacinovy z Kláštera
 Středa    17:15  -  Za dobrodince
 Čtvrtek   17:00  -  A d o r a c e   
 Pátek      17:15  -  Na poděkování za dar života a povolání
 Sobota    11:30  -  svatební obřad: 
                 16:30  -  ZH:  Na úmysl dárce
 Neděle      9:00  -  Za živou a + rod. Kabrdovu a Cempírkovu a na poděkování za dar života

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes odpoledne v 15 hod. bude poutní mše svatá ke cti sv. Anny na Cikháji – můžete se k nám přidat na kole, vyjíždíme ve 13:30 od fary.
•    Pouť na Křižánkách bude příští neděli v 11:00 hod.
•    V zákristii si můžete pořídit nový stolní kalendář na příští rok – podpoříte tím stavbu kostela v Brně na Lesné.
•    Ohlášky snoubenců: dne 1. srpna chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti: Josef Závodný a Michaela Sójková (oba Zr) a dne 8.8. Vladimír Krejčí (Měřín) a Marie Kovářová (Štěpánovice). Can 1053 CIC.
•    V pátek oslavím ne příliš kulaté narozeniny, přesto je to důvod k milému setkání a malé oslavě. Srdečně Vás zvu na páteční mši svatou a potom malé setkání na rajském dvoře. Budu vděčný za modlitbu...
•    Přijměte pozvání po mši svaté do farní kavárny...
 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz      http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist