autor: Michal Berger    |   datum: 28.06.2020  |  

Ohlášky na 13. neděle v mezidobí 2020

13. neděle v mezidobí
28. června 2020
Mše svatá byla obětována za farníky.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Pondělí    –   Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diec.
  Pátek       –    Svátek sv. Tomáše, apoštola
  Sobota     –   Památka sv. Prokopa, opata
  Neděle     –    Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a
                                                                                                                    hlavních patronů Moravy

BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí  18:30  -  Za živou a + rodinu Jakšovu, Čičátkovu a syna
 Středa    17:15  -  Za + Vojtěcha Volavého a za rodinu Volavých a Tulisovu
 Čtvrtek   17:00  -  A d o r a c e   
 Pátek      17:15  -  Za rodinu Leopoldovu ze Stržanova
 Sobota   16:30  -  ZH:  Za + Františka Víznera
 Neděle     9:00  -  Za Marii a Františka Lojkovy, rodiče a sourozence, živou
                                                                                 a + rod. SvobodovuDALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes byla sbírka na bohoslovce, Pán Vám odplať Vaše dary pro kněžský seminář.
•    Rozloučení s panem děkanem P. Janem: requiem, které bude sloužit v pondělí 29.6. biskup Vojtěch, začne v kostele sv. Kunhůty v NMNM ve 14:00 hod. Pokud se při pohřební mši svaté již nedostanete do kostela, bude zařízeno ozvučení venkovního prostoru. Mše svatá bude také přenášena on-line. Prosím, dodržujte bezpečnostní a hygienická opatření a při liturgii mějte roušku. Otec Jan bude po mši svaté uložen do kněžského hrobu na místním hřbitově.
•    V úterý budeme odjíždět na farní puťák - vlakem v 9:30. Sraz na nádraží bude v 9:00. Pokud by potřeboval někdo něco osobně  - tak dnes v 18 h.
•    Na první pátek bude návštěva nemocných se sv. přijímáním.
•    Dnes bude již otevřena farní kavárna...
•    Ohlášky snoubenců: dne 18.7. chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: Lukáš Kučera (Havl. Borová) a Veronika Sedláčková (Chotěboř). Can 1053 CIC.Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz      http://zdarskefarnosti.cz   www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist