autor: Michal Berger    |   datum: 17.05.2020  |  

Ohlášky na 6. neděli velikonoční 2020

6. neděle velikonoční 
Den modliteb za pronásledované křesťany 
17. května 2020
Mše svatá byla obětována za farníky.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Středa      –    Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
  Čtvrtek     –    Slavnost Nanebevstoupení Páně
Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého
  Sobota     –    Památka sv. Rity z Cascie, řeholnice
  Neděle     –   7. neděle velikonoční  Den modliteb za sdělovací prostředky


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí    17:15  -  Za Miloslavu a Stanislava Soukalovy
 Středa      17:15  -  Za + Marii Procházkovou
 Čtvrtek     17:00  -  A d o r a c e       
 Pátek        17:15  -  Za Ludmilu a Jiřího Šinkorovy a rodinu Morkusovu
 Sobota     14:00  -  Svatební obřad: Petr a Irena
                  16:30  -  ZH:  Za živou a + rod. Chlubnovu a Fňukalovu
 Neděle       9:00  -  Za Jana a Růženu Roučkovy z Kláštera  On-line přenosDALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes od 15 hodin bude otevřená bazilika pro ty, kdo byli na mši svaté jenom on-line a chtěli by přijmout svaté přijímání, na začátku bude krátká májová pobožnost.
•    Dnes v 16 hod bude setkání prvokomunikantů a v 17:00 setkání katechumenů.
•    Denně ve 20:00 se modlíme v křížové chodbě růženec – připojte se k nám. V pondělí 18.5. s námi bude P. Tomáš Fránek a P. Jiří Brtník.
•    V pátek 22.5. bude v 18 hod setkání všech našich průvodců: z baziliky, Zelené hory i Dolního hřbitova.
•    Příští neděli bude mše svatá přenášena ještě on-line. Od 25. května se pravděpodobně opatření ještě uvolní a budeme moci slavit nedělní mši svatou v běžném režimu. Od té doby skončí naše farní přenosy on-line: https://www.youtube.com/channel/UCoXCKshlIZlyMjfwg-nLIeg
•    Děkuji všem, kdo pomohli tento týden při práci, včerejším pořadatelům a děkuji také za Vaše dary...

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz      http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist