autor: Michal Berger    |   datum: 29.03.2020  |  

Ohlášky na 5. neděli postní 2020

5. neděle postní
29. března 2020
Mše svatá byla obětována za Helenu Pospíchalovou a rodinu
Řadkovu a Řetických.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Čtvrtek    –    Památka sv. Františka z Pauly, poustevníka
  Pátek       –    První pátek v měsíci   („Květný pátek“)
  Neděle      –   Květná - Pašijová neděle BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí   17:15  -  Poděkování za 30 let společného života
                     V úterý bude requiem ve 13:00 v obřadní síni za + Aloise Chromého
 Středa     17:15  -  Za + rodiče Filipi z Kláštera a jejich rodiče
 Pátek      17:15  -  Za + Václava Kosoura, živou a + rod. Kosourovu a Chvátalovu
 Sobota    16:30  -  ZH:  Za + Josefa Hampejska, sestru a oboje rodiče
 Neděle      9:00  -  Za farníky


DALŠÍ OZNÁMENÍ

•    Bohoslužby slavíme s jáhnem Vladimírem v tradičních časech.
•    Mše svatá z baziliky bude přenášena on-line vždy v neděli a také o Velikonočním triduu – na farním kanálu na Youtube:      https://www.youtube.com/channel/UCoXCKshlIZlyMjfwg-nLIeg.
•    Připojte se doma také k modlitbě růžence – denně ve 20:00 hod.
•    Každý den je kostel otevřený na 1 hodinu, takže můžete přijít během procházky na krátkou modlitbu:  v neděli od 15 do 16 hod. V pondělí, středu a pátek od 16 do 17 hod. a v úterý, čtvrtek a sobotu od 10 do 11 hod. Pravidla bezpečnosti platí v kostele jako jinde na veřejnosti.
•    Děkuji těm, kdo se rozhodli nějak zapojit do nedělní sbírky – například ženám baristkám z farní kavárny. Děkuji za Vaše dary.
•    Připravte si doma na liturgii příští neděle ratolesti z kočiček nebo palmy.
•    Všem posílám požehnání.      Vladimír Vojtěch Záleský, farář.
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz      http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti

 

TOPlist