autor: Michal Berger    |   datum: 22.03.2020  |  

Ohlášky na 4. neděli postní 2020

4. neděle postní
22. března 2020
Mše svatá byla obětována za farníky.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Pondělí    –    Památka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa
  Středa      –    Slavnost Zvěstování Páně
  Neděle      –    5. neděle postní

BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí   17:15  -  Za živou a + rod. Rymešovu, Kindrovu a Hegnerovu
 Středa     17:15  -  Za + Luďka Jebavého a rodiče
 Pátek       17:15  -  Za Jiřinu Píbilovu, manžela a oboje rodiče
 Sobota    16:30  -  ZH:  Za rodiče Smolíkovy, Sedlákovy a Pochopovy
 Neděle      9:00  -  Za Helenu Pospíchalovou a rodinu Řadkovu a Řetických

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Bohoslužby slavím denně ve stejných časech podle obvyklého pořadu bohoslužeb ale mše svaté nejsou přístupné veřejnosti. Adorace, pobožnosti křížové cesty i mše svaté v kaplích jsou teď dočasně zrušené. Děkuji Vám za to, že žijete poctivým duchovním životem doma v rodinách a jste v tom příkladem i pro své děti.
•    Modlete se společně a připojte se také k modlitbě růžence denně ve 20:00 hod. Najděte si mši svatou na portálu  www.mseonline.cz nebo na TV Noe.
•    Mše svatá z baziliky bude přenášena on-line zase až příští neděli v 9:00. Budu rád, když budeme i tímto způsobem ve spojení.
•    Na farním kanálu na Youtube budou uloženy záznamy bohoslužeb a později i vzdělávacích programů a přednášek:     https://www.youtube.com/channel/UCoXCKshlIZlyMjfwg-nLIeg.
•    Kostel je otevřený alespoň 1 hodinu denně, takže můžete přijít na krátkou modlitbu během své vycházky.  V pondělí, středu a pátek jsem v bazilice od 16 do 17 hod. a v úterý, čtvrtek a sobotu od 10 do 11 hod. V neděli od 15 do 16 hod. V tu dobu je možné přistoupit ke svaté zpovědi. Starší osoby prosím, aby zůstaly raději doma. Prosím, přicházejte jednotlivě a vždy s rouškou.
•    Všem posílám požehnání.      Vladimír Vojtěch Záleský, farář.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz      http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist