autor: Michal Berger    |   datum: 15.03.2020  |  

Ohlášky na 3. neděli postní 2020

3. neděle postní
15. března 2020
Mše svatá byla obětována za + rodiče Zachovy a Bořilovy.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
   Úterý        –    Památka sv. Patrika, biskupa
  Středa      –    Památka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učit. církve
  Čtvrtek     –    Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
  Neděle      –    4. neděle postní

BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí   17:15  -  Za Josefa Pospíchala a živou a + rodinu
 Středa     17:15  -  Za + Josefa Šulce, sourozence a rodiče
 Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e          
 Pátek       17:15  -  Za rodinu Škraňkovu, Kasalovu a Hrabákovu
 Sobota     16:30  -  ZH:  Za rodinu Pazourovu a Rudolfa Peřinu
 Neděle       9:00  -  Za farníky

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes od 15:00 do 16 hod bude kostel otevřený k modlitbě nebo zpovědi.
•    Přednáška Prof. Jiřího Kroupy, příští sobotu je pochopitelně zrušena. Zrušeny jsou také letošní hrané pašije. Nikodémova noc zítra nebude.
•    Prosím Vás o modlitbu za naši zem, za místa a osoby ohrožené epidemií. Z rozhodnutí brněnského biskupa Vojtěcha jsou všechny bohoslužby slouženy za „zavřenými dveřmi“. Mše svaté budu slavit vždy podle pořadu bohoslužeb, jak jsme zvyklí. Účastnit se budou zástupci rodin, které mají intenci mše svaté, pokud chtějí.
Ostatní prosím aby se v čas mše svaté s námi spojili duchovně, nebo prožili slavení mše sv. skrze média. Můžete se k nám připojit při modlitbě růžence ve 20:00. Protože letos nebude „hromadná“ svatá zpověď před Velikonocemi, můžete přicházet již nyní průběžně. Denně bude kostel otevřený alespoň hodinu a budu k dispozici ke svaté zpovědi.  Čas otevření baziliky: v pondělí, středu a pátek  od 16 do 17 hod.  V úterý, čtvrtek a sobotu  od 10 do 11 hod. V neděli od 15 do 16 hod. V tu dobu lze přijmout svaté přijímání.
•    Najděte si denně čas na modlitbu s dětmi a také na četbu Písma svatého. Všem posílám požehnání.  Vladimír Vojtěch Záleský, farář.
•    Ostatní informace budou vždy na farním webu...

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz      http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist