autor: Michal Berger    |   datum: 08.03.2020  |  

Ohlášky na 2. neděli postní 2020

2. neděle postní

8. března 2020
Mše svatá byla obětována za farníky.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Pondělí    –    Památka sv. Františky Římské, řeholnice
  Pátek        –    VÝROČNÍ  DEN  ZVOLENÍ  PAPEŽE  FRANTIŠKA
  Neděle      –    3. neděle postní


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí  17:15  -  Za + Františka Pešla a oboje rodiče
 Středa    17:15  -  Za + rodiče Součkovy, Limlovy a Janu Veselou
 Čtvrtek   17:00  -  A d o r a c e           18:00  - mše svatá v Polničce
 Pátek      17:15  -  Za živou a + rodinu Bubeníčkovu
 Sobota    16:30  -  ZH:  Za + rodiče a jejich děti s rodinami
 Neděle      9:00  -  Za + rodiče Zachovy a Bořilovy


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes v 15:00 bude pobožnost křížové cesty – modlitbu povedou ženy.
•    Dnes v 18:00 se sejde k modlitbě společenství charismatické obnovy.
•    V sobotu 14. března v 18:00 se sejde společenství Modlitby matek.
•    Dětem i studentům přeji požehnané jarní prázdniny.
•    Denně v 19:30 se modlíme v křížové chodbě svatý růženec za dar zdraví, za nemocné a za požehnání pro naše rodiny. Připojte se k nám.
•    V sobotu 21. a 28. března budou v rámci vzdělávacího kurzu našich průvodců přednášky z historie a dějin umění. Vždy v 18:00 hod. Prvním přednášejícím bude Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., který bude přednášet na téma „jak projektoval barokní architekt“. O týden později zde bude varhanářský mistr a restaurátor Dalibor Michek a seznámí nás s osobností Jana Davida Siebera a s jedinečností žďárských varhan.
•    Výměna oken na Zelené hoře za vitráže byla za rok 2019 nominována do soutěže Zlatá jeřabina. Prosím, zda byste mohli poslat svůj hlas této naší usilovné snaze o opravy Zelené hory: stačí si zadat „Zlatá jeřabina -  hlasovací formulář“ a potom „Péče o kulturní dědictví„.
•    I dnes jste srdečně zváni do farní kavárny.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist