autor: Michal Berger    |   datum: 01.03.2020  |  

Ohlášky na 1. neděli postní 2020

1. neděle postní

1. března 2020
Mše svatá byla obětována za rodinu Kabrdovu, Morkusovu a sestru Marii.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Pátek        –    první pátek v měsíci
  Sobota     –    Památka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 
  Neděle      –    2. neděle postní


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí  17:15  -  Za rodinu Šírovu, Podmelovu a Lukešovu
 Středa    17:15  -  Za + Bedřicha Tobiáše, jeho rodiče a sestru Annu
 Čtvrtek   17:00  -  A d o r a c e           18:00  - mše svatá ve Světnově
 Pátek      17:15  -  Na úmysl dárce
 Sobota    16:30  -  ZH:  Za + Janu Škorpíkovou, rod. Škorpíkovu a Polákovu 
 Neděle      9:00  -  Za farníky


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes v 15:00 bude pobožnost křížové cesty – modlitbu povedou muži.
•    Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce Svatopetrský haléř – 18.200,- Kč.
•    V pondělí jedeme navštívit otce Libora Bučka do jeho farnosti Dýšina u Plzně – mši sv. zde bude slavit P. Blažej.
•    Rád bych Vám osvěžil vzpomínku na naše bývalé jáhny, dnes již kněze: P. Pavel Lazárek je farářem v Bílovicích nad Svitavou, P. Karel Janů je farářem ve Slavonicích, P. Jiří Brtník je farářem v Letovicích, P. Marek Coufal je kaplanem v Příměticích u Znojma, P. Sylwester Jurczak je administrátorem na Fryšavě, P. Jaroslav Sojka je administrátorem ve Vranovicích, P. Tomáš Fránek je administrátorem v Bučovicích, P. Tomáš Marada je kaplanem v Brně u sv. Jakuba a spirituálem studentského domova Petrinum, P. Štěpán Trčka je kaplanem v Žarošicích a P. Jaroslav Trávníček je administr. v Blučině. Pamatujte v modlitbě.
•    Po mši svaté Vám ministranti rozdají farní občasník, kde je několik naléhavých proseb a informací.
•    Otec Juris z DCM zve mládež do Osové Bítýšky během jarních prázdnin od 8.3. Informace na vývěsce.
•    Na první pátek budeme navštěvovat nemocné.
•    I dnes jste srdečně zváni do farní kavárny.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist