autor: Michal Berger    |   datum: 23.02.2020  |  

Ohlášky na 7. neděli v mezidobí 2020

7. neděle v mezidobí

23. února 2020
Mše svatá byla obětována za farníky.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Středa     –   Popeleční středa – den přísného postu
  Neděle     –   1. neděle postníBOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí  17:15  -  Za + Alenu Králíčkovou a živou a + rodinu
 Středa    17:15  -  Za + Josefku Klíčovou, Danku Strejčkovou, +++ a úmysl dárce
 Čtvrtek   17:00  -  A d o r a c e           18:00  - mše svatá v České Mezi
 Pátek      17:15  -  Za + Zdeňku Mičkovou a živou rodinu Mičkovu (dětská mše)
 Sobota    16:30  -  ZH:  Za Stanislava Novotného a Jaroslavu Šipínkovou 
 Neděle      9:00  -  Za rodinu Kabrdovu, Morkusovu a sestru MariiDALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes byla sbírka Svatopetrský haléř – Váš dar je prostřednictvím papeže určen těm nejpotřebnějším kdekoliv na světě. Děkuji Vám.
•    Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest malé Lucie Džurbanové.
•    Prosím, kdo můžete, zapojte se i letos do příprav žďárských pašijí. První informativní schůzka bude u sv. Prokopa v pátek 28.2. po večerní mši svaté. Rozpis zkoušek je na vývěsce.
•    Noví ministranti se mohou začít připravovat na službu u oltáře. Rodiče, povzbuďte své syny – stávající i nové ministranty k této krásné službě.
•    Ve středu na začátku mše svaté – popelec. Křížové cesty budou v pátek od 16:45 a v neděli v 15:00.
•    Příští neděli bude při mši svaté křest malé Rozálie Kilianové.
•    I dnes jste srdečně zváni do farní kavárny.Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist