autor: Michal Berger    |   datum: 16.02.2020  |  

Ohlášky na 6. neděli v mezidobí 2020

6. neděle v mezidobí
16. února 2020
Mše svatá byla obětována za rodiče Měšťanovy z Kláštera.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Pátek      –   Památka sv.- Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
  Sobota    –   Svátek Stolce sv. Apoštola Petra
  Neděle     –   7. neděle v mezidobí 


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí   17:15  -  Za + tatínka a sestru, duše v očistci a na úmysl dárce
 Středa     17:15  -  Na poděkování
 Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e           18:00  - mše svatá ve Stržanově
 Pátek       17:15  -  Za rodinu Leskourovu a Noskovu
 Sobota    16:30  -  ZH:  Za Zdeňka a Milana Krejčích a jejich rodiče 
 Neděle      9:00  -  Za farníky


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes odpoledne budou mít sestry benediktýnky z Bílé hory přednášku a promítání o událostech na Bílé hoře, o významu tohoto místa v dnešní době a o jejich působení na tomto poutním místě. V 15 hod v křížové chodbě. V tomto roce uplyne 400 let od památné bitvy.
•    Dnes bude také Nikodémova noc – od 19 do 21 hod bude na Zelené hoře adorace a příležitost ke svaté zpovědi.
•    Společenství mužů – svatojánské bratrstvo bude tentokrát o týden dříve – tuto středu 19.2. v 18:30.
•    Příští neděli bude sbírka Svatopetrský haléř - prostředky získané sbírkou jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmír¬nění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. V roce 2019 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 799 487 Kč.
•    V létě bude opět farní chaloupka pro děti od 2. do 7. třídy, od úterý 18.8.  do soboty 22.8. na Fryšavě. Cena: 1000 Kč (akce bude dotovaná) a chaloupku povede zcela nový tým: Martina Dvořáková, Markéta Bořilová, Daniela Kybeková, Filip Heger, Jan Čáslavský, Vladimíra Veselá, Monika Pokorná a Lucie Dokulilová. Přihlášky jsou vzadu na stolku.
•    I dnes jste srdečně zváni do farní kavárny.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist