autor: Michal Berger    |   datum: 09.02.2020  |  

Ohlášky na 5. neděli v mezidobí 2020

5. neděle v mezidobí

9. února 2020
Mše svatá byla obětována za farníky.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Pondělí   –   Památka sv. Scholastiky, panny
  Úterý       –   Památka Panny Marie Lurdské - Světový den nemocných
  Neděle     –   6. neděle v mezidobí 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí   17:15  -  Za + Janu Horníčkovou
 Středa     17:45  -  Za + sestru Veroniku      (Mše sv. bude o půl hodiny později)
 Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e           18:00  - mše svatá v Polničce
 Pátek       17:15  -  Za Jana a Růženu Roučkovy z Kláštera
 Sobota    16:30  -  ZH:  Za rodinu Pazourovu a Hegenbartovu
 Neděle      9:00  -  Za rodiče Měšťanovy z Kláštera

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Společné udělování svátosti nemocných bude při mši svaté v pondělí. Předtím budu zpovídat již od 16:30.
•    Děkuji všem, kdo pomohli rozebrat betlém na Zelené hoře. Tento týden se postavilo lešení v dalších dvou vnitřních kaplích. Opravy štuků začnou již koncem února.
•    Ve středu 12.2. se uskuteční požehnání nové kaple sv. Ducha na Biskupském gymnáziu. Bude zde pan nuncius Charles Balvo spolu s naším  brněnským biskupem. Protože prostor kaple je malý můžete se připojit ke slavnosti prostřednictvím Tv Noe v 16 hod.
•    Příští neděli přijedou sestry benediktýnky z Bílé hory a budou u nás celý týden. v 15 hod (16.2.) budou mít přednášku a promítání o událostech na Bílé hoře a o významu tohoto místa dnes.
•    I dnes jste srdečně zváni do farní kavárny.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist