autor: Michal Berger    |   datum: 26.01.2020  |  

Ohlášky na 3. neděli v mezidobí 2020

3. neděle v mezidobí
Neděle Božího Slova

26. ledna 2020
Mše svatá byla obětována za farníky.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Úterý       –   Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
  Pátek       –   Památka sv. Jana Boska, kněze
  Neděle     –   Svátek Uvedení Páně do chrámu     „Hromnice“BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí   17:15  -  Na úmysl dárce 
 Středa     17:15  -  Na poděkování za dar víry, za rod. Roseckých, Čejkovu, Pavkovu
 Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e      
 Pátek       17:15  -  Dětská: Za + rodinu Součkovu, Štěpánkovu a Havlíkovu
 Sobota     16:30  -  ZH:  Za + Vladimíra Zicha, živou a + rodinu
 Neděle       9:00  -  Za světlo víry pro nevěřící


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes je Neděle Božího slova. Kdo by chtěl pravidelně rozjímat a číst Boží slovo a neví jak na to, přijďte za mnou. Kdo nemá svou Bibli (Starý i Nový zákon), přijďte za mnou. Lektorům přeji, aby pro ně bylo ctí i radostí přednášet Boží slovo.
•    Dnes ve 14:00 bude křest malého Petra Rakušana.
•    Dnes v podvečer – v 17:00 bude setkání katechumenů.
•    Společenství mužů – Svatojánské bratrstvo se sejde ve středu po nešporách – tedy od 18:15. Zvu muže k modlitbě!
•    Dětská mše svatá v pátek bude v křížové chodbě, v teple. Náš skautský oddíl jede na víkend pryč, ale ostatní děti zvu na mši svatou.
•    Farní pěší pouť bude opět v srpnu – letos od 3. do 6. srpna. Odjíždět budeme auty v neděli odpoledne 2.8. a budeme ubytovaní 4 noci v poutním domě v Rožmitále pod Třemšínem. Vhodné pro manželské páry, pro rodiče s dětmi… Cena pro dospělé 1.600,- Kč.
•    Příští neděli oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Vezměte si s sebou na liturgii svíce - hromnice, které budeme žehnat.
•    I dnes jste srdečně zváni do farní kavárny.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist