autor: Michal Berger    |   datum: 01.12.2019  |  

Ohlášky na 1. neděli adventní 2019

1. neděle adventní
1. prosince 2019
Mše svatá byla obětována za živou a + rodinu Válkovu, Holánkovu a Záděrovu.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
                       Začíná nový církevní rok  –  Cyklus A 
  Úterý       –   Památka sv. Františka Xaverského, kněze
  Středa     –   Památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
  Pátek       –   Svátek sv. Mikuláše, biskupa
  Sobota    –   Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
  Neděle     –  2. neděle adventní            

BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí    17:15   -   Za + Antonína Semeráda
 Středa      17:15   -   Za + slečnu Josefku Klíčovou, katechetku Danku Strejčkovou, 
                                         varhanici Marušku Laušmanovou a na úmysl dárce
 Čtvrtek     17:00   -   A d o r a c e        18:00  -  Mše svatá ve Světnově    
 Pátek        17:15   -   Za + rodiče Šustrovy
 Sobota       7:30   -   Za nemocnou maminku, sestru a Boží pomoc pro rodinu
                  16:30   -   ZH:  Za rodinu Mičkovu a Novotných z Polničky
 Neděle       9:00    -   Za farníky

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes byla sbírka na církevní školy. Děkujeme za Vaše dary.
•    Dnes večer v 18:00 bude na faře první společenství modlitby v duchu charismatické obnovy (nejen pro účastníky semináře obnovy – přijít může kdokoliv).
•    V pátek bude dětská mše sv. a pouť ke sv. Mikulášovi, spolupatronovi baziliky.
•    Každou adventní sobotu bude rorátní mše svatá v bazilice v 7:30 s průvodem dětí s lampami. Sraz dětí v zákristii v 7:25.
•    Ve všední dny po mši sv. si můžete chodit zapisovat mše svaté na příští rok.
•    Začali jsme vybírat dary na zaplacení adopce na dálku našich indických studentů. Děkuji Vím předem za Vaše dary do kovové kasičky u mříží.
•    Setkání katechumenů bude v pátek v 19:00 hod.
•    Příští neděli s námi bude slavit mši svatou P. Pavel Kafka, správce Diecézního fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.
•    Příští neděli 8.12. bude v 15:00 farní promítání – co jsme prožili v tomto roce a pár zajímavostí z Arménie.
•    V neděli 8.12. večer bude modlitba a vzpomínka na zemřelé děti a na jejich rodiče – akce Zapalme svíčku začne v 18:00 v bazilice

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist