autor: Michal Berger    |   datum: 03.11.2019  |  

Ohlášky na 31. neděli v mezidobí 2019

31. neděle v mezidobí

3. listopadu 2019
Mše svatá byla obětována za rodinu Bencovu a duše v očistci.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Pondělí    –   Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
  Úterý        –   Památka sv. Zachariáše a Alžběty, rodičů sv. Jana Křtitele
  Sobota     –   Svátek Posvěcení Lateránské baziliky
  Neděle      –   32. neděle v mezidobí       
BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí    17:15  -  Za + sestřičku Konstantinu Šudákovou a sestry Boromejky a za
                                                                              Františka Sedláka a celou rodinu
 Středa      17:15  -  Za + Marii a Jaroslava Machových, syna Vladislava
 Čtvrtek     17:00  -  A d o r a c e     18:00  -  Mše svatá ve Světnově   
 Pátek        17:15  -  Za rodiče Smolíkovy, Sedlákovy a Pochopovy
 Sobota     16:30  -  ZH: Za rodiny Kohoutkovy a Skalovy
 Neděle       9:00   -  Za farníkyDALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Nyní po mši svaté přijměte pozvání do farní kavárny v křížové chodbě.
•    Až do 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova s modlitbou za + a na úmysl Sv. Otce.
•    Pokud nám to letos ještě počasí dovolí, rádi bychom brigádnicky udělali několik naléhavých prací: potřebujeme udělat větrací kanál podél příčné lodi baziliky a vykopat další gajgry pro dešťovou vodu na Zelené hoře. Pokud by někdo z mužů mohl, nechť přijde po mši do zákristie nebo do farní kavárny za Michalem Bergerem: pracovat se bude celé úterý, ve středu od 14 hod a v sobotu od 9:00. Děkujeme za Vaši pomoc.Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist