autor: Michal Berger    |   datum: 20.10.2019  |  

Ohlášky na 29. neděli v mezidobí 2019

29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie

20. října 2019
Mše svatá byla obětována za + Irenu Hoškovou z Polničky.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Pondělí    –   Památka bl. Karla Rakouského
  Úterý        –   Památka sv. Jana Pavla II, papeže
  Středa      –   Památka sv. Jana Kapistránského, kněze
  Čtvrtek     –   Památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
  Neděle      –   30. neděle v mezidobí       
BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí    17:15  -  Za živé a + kněze a jáhny a za nová kněžská a řeholní povolání
 Středa      17:15  -  Za + Luboše Henzela
 Čtvrtek     17:00  -  A d o r a c e         18:00 – Mše svatá v České Mezi
 Pátek       17:15  -  Dětská:   Za + sestru Marii a bratra Pavla
 Sobota     16:30  -  ZH: Za požehnání pro Jana Matějku
 Neděle       9:00   -  Za farníkyDALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Nyní po mši svaté přijměte pozvání do farní kavárny v křížové chodbě.
•    Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na misijní dílo církve.
•    Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest malé Elen Poulové. Křest bude také v sobotu 26.10. v 11:00 – Vojtěch Jáchym.
•    V pondělí 28.10. - v den státního svátku chceme večerním koncertem poděkovat za letošní opravy na Zelené hoře. Koncert Stamicova kvarteta, které bude hrát české barokní skladby začne v 18:00.
•    V pátek v 18:00 se schází dívčí společenství modlitby tancem, schola  se schází vždy v neděli po mši svaté ve farní knihovně.
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist