autor: Michal Berger    |   datum: 13.10.2019  |  

Ohlášky na 28. neděli v mezidobí 2019

28. neděle v mezidobí

13. října 2019
Mše svatá byla obětována za farníky.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Úterý       –   Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
  Středa     –   Památka sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska
  Čtvrtek    –   Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
  Pátek       –   Svátek sv. Lukáše, evangelisty
  Neděle     –   29. neděle v mezidobí         Den modliteb za misie


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí   17:15  -  Na  úmysl dárce
 Středa     17:15  -  Na poděkování za 30 let společného života, prosba o dary Ducha sv.
 Čtvrtek    17:00   -  A d o r a c e         18:00 – Mše svatá ve Stržanově !!!
 Pátek      17:15   -  Za + rodiče Součkovy a Limlovy a Janu Veselou
 Sobota    11:00   -  svatební obřad: Jan a Nikola
                 14:00   -  svatební obřad: Ondřej a Markéta
                 16:30  -   ZH: Za + Miloslava Kotíka, jeho rodiče a Jiřího Šípka
Neděle       9:00   -  Za + Irenu Hoškovou z Polničky


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Také dnes jste zváni do farní kavárny. Po mši svaté v křížové chodbě.
•    Otec Vladimír se vrací z dovolené z Arménie v úterý...
•    Ve středu 16.10. bude na Zelené hoře Nikodémova noc – od 19 do 21 hod. Příležitost je svaté zpovědi a tichá adorace.
•    Příští neděli bude sbírka na misijní dílo církve. Děkuji Vám předem za Vaši podporu misijních oblastí.
•    V pátek 18.10. v 18:00 se sejde dívčí společenství modlitby tancem.

  • Zítra budeme na Zelené hoře sekat drážky pro elektroinstalaci.
  • Začínat budeme v 8:30.
  • Prosíme muže, kteří by mohli pomoci, aby se přišli domluvit do zákristie.
  •  
  • Také potřebujeme posekat trávu na Zelené hoře, kdo by mohl v pondělí nebo v úterý – také se přijďte domluvit do zákristie.


  • Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
                   http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
     

TOPlist