autor: Michal Berger    |   datum: 29.09.2019  |  

Ohlášky na 26. neděli v mezidobí 2019

26. neděle v mezidobí
29. září 2019
Mše svatá byla obětována za farníky.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
 Pondělí   –   Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
 Čtvrtek    –   Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
 Středa     –   Památka svatých andělů strážných
 Pátek       –   Památka sv. Františka z Assisi
 Neděle     –   27. neděle v mezidobí        BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
 Pondělí   17:15   -  Na úmysl dárce
 Středa     17:15   -  Na poděkování za Boží ochranu, pomoc Panny Marie a na úmysl dárce
 Čtvrtek    17:00   -  A d o r a c e         18:00 – Mše svatá ve Světnově
 Pátek      17:15   -  Za Václava Kosoura, živou a + rod. Kosourovu a Chvátalovu
 Sobota    16:30  -   ZH: Za rodinu Pazourovu, Hegenbartovu a Rudolfa Peřinu
Neděle       9:00   -  Za + rodiče Švaňhalovy a Spurných


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Navštivte farní kavárnu – 10 minut po skončení mše svaté v křížové chodbě.
•    Dnes odpoledne ve 14:00 bude svatováclavská pouť ve Světnově – sraz je ve 13:50 u kapličky a odtud půjdeme průvodem na náves, kde bude mše svatá.
•    Setkání katechumenů bude v pátek v 18:15.
•    Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na PULS – vybralo se 20.000,- Kč.
•    Tento týden již nastoupili varhanáři, v dalším týdnu budou pokračovat a připojí se restaurátoři varhanních skříní. Na Zelené hoře se začne brzy rozebírat hlavní oltář.
•    Ohlášky snoubenců: dne 19.10. chtějí uzavřít církevní sňatek tito snoubenci: Jan Smolík (Sulkovec) a Nikola Juránková (Martinice u V.M.) a ve stejný den také Ondřej Dočekal a Markéta Laštovičková (oba ze Žďáru n/S). Can 1053 CIC.
•    Na první pátek v měsíci budeme navštěvovat naše nemocné.
•    Příští neděli bude sčítání věřících na nedělních bohoslužbách.
•    Příští sobotu zahájí tříletý varhanický kurz ve Žďáře n/S – také z naší farnosti bude několik žáků.
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist