autor: Michal Berger    |   datum: 22.09.2019  |  

Ohlášky na 25. neděli v mezidobí 2019

25. neděle v mezidobí
22. září 2019
Mše svatá byla obětována za + rodiče Zachovy a Bořilovy.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
 Pondělí   –   Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
 Čtvrtek    –   Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
 Pátek       –   Památka sv. Vincence z Pauly, kněze
 Sobota    –   Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
 Neděle     –   26. neděle v mezidobí        


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí    17:15   -  Za farníky
Středa     17:15    -  Za + Zdeňka Doležala
Čtvrtek    17:00   -  A d o r a c e    18:00 – Mše svatá v České Mezi
Pátek       17:15   -  Za Františka a Jana Šírovy, živou a + rod. Musilovu a Šírovu
Sobota     13:30  -  Dožínková mše svatá na poděkování (ASZ – zpívá Vocatus ecum.)
                 16:30  -  ZH: Za politické představitele a za budoucí směřování naší země
Neděle      9:00   -  Za farníky

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Navštivte farní kavárnu – 10 minut po skončení mše svaté v křížové chodbě.
•    Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest malých dětí: Lucie Dagmar Koutníkové a Natálky Kláry Kafkové.
•    Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na Puls – na podporu kněží a pastorace v našich farnostech. Rád bych vám nyní sdělil, jak konkrétně můžeme zrealizovat výzvu otce biskupa k donátorství v naší farnosti. Kdo by se chtěl stát donátorem a má přístup k internetu, může se přihlásit na adrese donator.cz. Pro ty z Vás, kdo tuto možnost nemají, byly rozdány před týdnem kartičky s přihláškou, kterou můžete vyplnit a vhodit do označené krabičky. Jakou výši daru si zvolíte, záleží jen na Vás a můžete ji kdykoliv měnit. Malou nápovědou k výši daru může být motto uvedené na přihlášce. Podpořte PULS diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně, což odpovídá cca 50 Kč za měsíc. Váš dar můžete zaslat jednorázově, nebo si nastavit trvalý příkaz, popřípadě inkaso. Všechny potřebné informace k zaslání daru (jako např. číslo účtu, variabilní symbol)  obdržíte poštou. V donátorství nerozhoduje výše daru, ale ochota přihlásit se touto formou k podpoře diecéze tak, jak už to udělalo více než 3 200 donátorů. Další informace o fungování fondu PULS najdete na stránkách donator.cz nebo na nástěnce.
•    Děkuji Vám za sbírku potravin pro kněžský seminář. Vše předám toto úterý.
•    Ve středu bude opět Svatojánské bratrstvo – společenství mužů začne v 18:30.
•    V pátek bude dětská mše svatá.
•    V sobotu v 10:00 křty malých dětí: Mikuláše Melichara a Mikuláše Olišara.
•    Tento týden již nastoupili varhanáři, v dalším týdnu budou pokračovat a připojí se restaurátoři varhanních skříní. Na Zelené hoře se začne rozebírat hlavní oltář.
•    Příští neděli bude svatováclavská pouť ve Světnově – mše sv. bude ve 14:00 na návsi.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist