autor: Michal Berger    |   datum: 08.09.2019  |  

Ohlášky na 23. neděli v mezidobí 2019

23. neděle v mezidobí
8. září 2019
Mše svatá byla obětována za živou a + rodinu Šislerovu, Miškovských,
Veselých a Stáňu Dostálovou.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Čtvrtek   –   Památka Jména Panny Marie
Pátek      –   Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Sobota   –    Svátek Povýšení svatého kříže
Neděle    –   24. neděle v mezidobí        


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí    17:15  -  Za živé a + členy živého růžence a na úmysl dárce
Středa     17:15   -  Za + Jiřího Švarce, rodiče Švarcovy a Mifkovy
Čtvrtek    17:00   -  A d o r a c e    18:00 – Mše svatá v Polničce
Pátek       17:15   -  Za rodiče Hofmanovy a Samkovy a sourozence
Sobota      8:00   -  Za živou a +  rodinu, za uzdravení vztahů– zahájení adoračního dne
       11:00 - Svatební obřad Daniel a Markéta   12:30 - Svatební obřad František a Tereza
                 16:30  -  ZH: Za živou a + rodinu Kazdovu, Kabrdovu a Wágnerovu
Neděle      9:00   -  Za farníky

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Otci biskupovi Mons. Zdeňkovi Wasserbauerovi děkujeme za návštěvu a za slavení mše svaté. Nyní požehná farní kavárnu a budeme pokračovat do Herálce.
•    Farní kavárna bude dnes poprvé otevřená – 10 minut po skončení mše svaté, vždy v neděli v křížové chodbě. Děkuji všem, kdo ji povedou.
•    Seminář obnovy v Duchu sv. začne dnes – přihlášených je 80, proto jsme museli přihlašování stopnout. Začátek v 17:00 v bazilice.
•    Tento týden začne v Klášteře výuka náboženství: v pondělí paní katechetka Eva Vintrová bude vyučovat na faře prvňáčky – od 12:15. Další hodiny: 2. a 3. tř. bude dohromady a 4. a 5. tř. také dohromady budou ve středu – souběžně ve 13:00 hod.
•    Příští sobotu bude v naší farnosti Adorační den. Nezapomeňte a během dne přijďte do baziliky. Začneme mší sv. v 8:00 a zakončíme svát. požehnáním v 18:00.
•    Za týden, v sobotu 14. září bude na farní zahradě u sv. Prokopa koncert slovenské chválové skupiny Timothy z Prešova. Bude to modlitební večer s hudbou a všichni - především mladí, jsou zváni. Začíná se v 19:00.
•    Bratři a sestry, podpořte Puls, společenství těch, kdo pravidelně byť drobným darem podpoří svou farnost. Jedná se o společenství pravidelných přispěvatelů.
•    Ohlášky snoubenců: dne 21. září chtějí uzavřít církevní sňatek David Pospíchal (Modlíkov) a Lenka Rosecká (Zr) a ve stejný den Pavel Vojtek (Jamolice) a Milada Paclíková (Zr). Can 1053 CIC.
•    V sobotu v 18:00 bude společenství Modlitby matek.
•    V pátek 20.9. bude první společné poprázdninové setkání katechumenů – v 18:00.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist