autor: Michal Berger    |   datum: 25.08.2019  |  

Ohlášky na 21. neděli v mezidobí 2019

21. neděle v mezidobí
25. srpna 2019
Mše svatá byla obětována za + Radvana Koseka a celou rodinu Kosekovu a Bělohlávkovu.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí  –   Připomínka ct. Martina Středy, kněze
Úterý      –   Památka sv. Moniky
Středa    –   Památka sv. Augustýna, biskupa a učitele církve
Čtvrtek   –   Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Neděle    –   22. neděle v mezidobí         Den modliteb za péči o stvoření


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí    17:15  -  Za živou a + rodinu Horníčkovu a dceru Janu
Středa     17:15   -  Za + Vladimíra Řetického
Čtvrtek    17:00   -  A d o r a c e
Pátek       17:15   -  Za + Jaroslava Škodu
Sobota    10:00   -  XVI. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN – Za rodiny a manžele
                16:30   -  ZH: Za Jana, Josefa, Bohuslava Klímovy a jejich rodiče
Neděle      9:00   -  Za farníky


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na opravy varhan při pouti minulou neděli – vybralo se 60.000,- Kč. Pán Vám odplať každý dar.
•    Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest Patrika Daniela.
•    První schůzka katolického skautského oddílu „Ochránci pramene“ bude ve čtvrtek 5. září v 16:00 u skautské klubovny na farských humnech. Prosíme aby děti napoprvé doprovázeli jejich rodiče.
•    Seminář obnovy v Duchu svatém začne v neděli 8. září. Neváhejte a přihlašujte se u mne v zákristii.
•    Diecézní pouť rodin bude příští sobotu 31.8. Mše svatá s otcem biskupem bude v bazilice v 10:00. Program začne již od 9:00 a bude končit v 16:00. Děkuji také všem, kdo nám jakkoliv pomohou (pořadatelé, ministranti, zpěváci ve schole, lékaři i charitní sestry, mládež). Ozvěte se mi.
•    Příští neděli bude pouť u kaple sv. Andělů strážných v Polničce. Mši svatou bude mít v 11:00 hod. P. Miloš Kabrda.
•    Ohlášky snoubenců: dne 7.9. chtějí uzavřít církevní sňatek Ondřej Hille (Škrdlovice) a Věra Wasserbauerová (Vel. Losenice) a ve stejný den Miroslav Řezníček (Vel. Meziříčí) a Kristýna Hanusová (Bohdalov). Can 1053 CIC.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist