autor: Michal Berger    |   datum: 18.08.2019  |  

Ohlášky na 20. neděli v mezidobí 2019

20. neděle v mezidobí
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
18. srpna 2019
Mše svatá byla obětována za farníky.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Úterý     –  Svátek sv. Bernarda z Craivaux, opata a učitele církve (oslavíme v pondělí)
Středa    –   Památka sv. Pia X., papeže
Čtvrtek   –   Památka Panny Marie Královny
Pátek      –   Památka sv. Růženy z Limy, panny
Sobota    –  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Neděle    –   21. neděle v mezidobí   


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí    17:15   -  Na poděkování 
Středa     17:15   -  Na úmysl dárce
Čtvrtek    17:00   -  A d o r a c e
Pátek       17:15   -  Za rodiny
Sobota    16:30   -  ZH: Za + rodiče Pulgretovy ze Stržanova a + Josefa Losenického
Neděle     9:00   -  Za + Radvana Koseka a celou rodinu Kosekovu a Bělohlávkovu


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Děkuji mládeži - klukům i děvčatům, kteří nám tento týden pomohli při práci na Zelené hoře, na faře i ve farním lese.
•    Odjezd na farní pouť do Maďarska je dnes ve 12:00 z parkoviště u Tokozu.
•    Dnes byla při mši svaté sbírka na opravy v bazilice, restaurování varhan a na nové lavice, jejichž výrobu jsme tento týden zadali. Děkuji Vám za Vaše dary.
•    Milí rodiče, i vy děti a mládeži – první schůzka katolického skautského oddílu „Ochránci pramene“ bude ve čtvrtek 5. září v 16:00 u skautské klubovny na farských humnech. Do té doby prosíme aby byly již odevzdané přihlášky nových členů. Družinové schůzky pak budou – děvčata v pondělí v 16:00 a kluci ve čtvrtek v 17:00.
•    Příští víkend zde budou poutníci z Plzně Dýšiny se svým farářem        P. Liborem Bučkem. Budou s námi slavit mši svatou na Zelené hoře.
•    Seminář obnovy v Duchu svatém začne v neděli 8. září.
•    Diecézní pouť rodin bude již za 14 dní – v sobotu 31.8.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist