autor: Vladimír Záleský    |   datum: 08.09.2019  |  

Pozvánka k účasti na semináři Život v Duchu svatém

 


Milá sestro, milý bratře,
srdečně Tě zvu k účasti na semináři

 

Život v Duchu svatém 

Od neděle 8. září 2019 v naší farnosti proběhne během následujících 10 týdnů intenzivní duchovní program, který Ti může nabídnout orientační body na Tvé duchovní cestě a pomoci ji prohloubit. Jsem si jistý, že Bůh sám nás zve, abychom se k němu přiblížili a měli hlubší účast na Jeho životě. 
 
Program semináře bude mít dvě roviny: 
společný program bude vždy v neděli od 17:00 do 18:45 v bazilice  
druhou část bude prožívat každý z nás tím, že se necháme oslovit Bohem zcela osobně v denní chvíli ztišení s Božím slovem. Jsi tedy pozván, abys prodléval každý den - v neděli i ve všední den - minimálně 15 - 20 minut v tichosti, v osobní modlitbě u Pána. Přitom velmi brzy zakusíš, kolik milosti ti Bůh během této "chvíle ztišení" daruje.
 
Přihlašuj se osobně nebo e-mailem ( zdar-klaster@dieceze.cz ) do neděle 1.9.
Budu Ti vděčný, když na seminář pozveš své blízké a poskytneš jim informaci, jakou formou se k účasti přihlásit. 
 
Seminář Život v Duchu svatém, jehož duchovním otcem je P. Ernst Sievers z kongregace Bílých otců probíhá již řadu let v mnoha farnostech a komunitách po celém světě.  Seminář není evangelizační kurz, proto se předpokládá, že účastníci žijí duchovním životem, plní si základní povinnosti křesťana (svátostný život a pravidelná účast na nedělní mši svaté) a byli již biřmováni.
 
P. Vladimír Vojtěch Záleský 
Farář 
 

TOPlist