autor: Michal Berger    |   datum: 11.08.2019  |  

Ohlášky na 19. neděli v mezidobí 2019

19. neděle v mezidobí
11. srpna 2019
Mše svatá byla obětována za + Marii Vepřovskou a její rodinu.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí   –   Památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Středa     –   Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Čtvrtek    –   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Pátek       –   Památka sv. Štěpána Uherského
Neděle    –   20. neděle v mezidobí    Nanebevzetí Panny Marie


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí     17:15    -    Na poděkování
Středa       17:15    -    Za + Adolfa Marčíka
Čtvrtek      17:15    -    Za poutníky
Pátek         17:15    -    Na poděkování za životní jubileum
Sobota      16:30    -    ZH: Za Františka Molvu a rodiče
Neděle        9:00    -    Za  farníkyDALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Nyní požehnáme nové digitální varhany…
•    V úterý a ve středu bude pracovní program pro mládež – tentokrát v hodně zkrácené podobě a pouze pro mládež od 15 let. Sraz na faře v 8:30. Ve čtvrtek také ale pouze dopoledne.
•    Odjezd na farní pouť do Maďarska bude příští neděli ve 12:00.
•    Společenství Modlitby matek se sejde v sobotu v 18:00 hod.
•    Patrocinium oslavíme v den slavnosti – ve čtvrtek. Mši svatou bude mít pan kaplan P. Jaroslav a bude při ní zpívat Svatomichalská schola gregoriánský chorál. Hlavní pouť bude v neděli a zpívat bude Fons.
•    Při mši svaté příští neděli bude sbírka na opravy v bazilice a na nové lavice, které zadáme k výrobě. Děkuji Vám za Vaše dary.
•    Rodiče, vzadu jsou přihlášky pro děti do katolického skautského oddílu „Ochránci pramene“, který zahájí činnost již v září.
•    V pátek bude Nikodémova noc – na Zelené hoře od 20 do 22 hod. adorace  a příležitost ke svaté zpovědi.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist