autor: Martin Bořil    |   datum: 04.08.2019  |  

Ohlášky na 18. neděli v mezidobí 2019

18. neděle v mezidobí 
4. srpna 2019
Mše svatá byla obětována za farníky.
 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Úterý       –   Svátek Proměnění Páně
Čtvrtek    –   Památka sv. Dominika, kněze
Pátek       –   Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patr. Evropy
Sobota    –   Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Neděle    –   19. neděle v mezidobí
 
BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
Pondělí    17:15   -   Za dar víry, naděje a lásky
Středa      17:15   -   Za šťastný okamžik smrti 
Čtvrtek     17:00   -   A d o r a c e 
                 18:00   -   Za poutníky   
Pátek        17:15   -   Za + rodiče Roučkovy z Kláštera
Sobota     14:00   -   Pietní vzpomínka na Karla Herolda
                 16:30   -   ZH: Za + Jaroslava Sedláka a rodiče  
                  18:00    -   Mše svatá ve španělštině
Neděle       9:00   -   Za + Marii Vepřovskou a její rodinu
 
DALŠÍ OZNÁMENÍ 
Setkání poutníků, kteří s námi pojedou za 14 dní na farní pouť ke sv. Alžbětě Durynské bude dnes večer v 17:00 na faře.
Denně se modlíme růženec s duchovní četbou - v 19:30 v křížové chodbě – dnes se k nám připojí bývalý kaplan P. Jiří Brtník (Letovice).
Ve čtvrtek k nám přijedou na cyklopoutníci – spolek Ebicykl, spanilá jízda astronomů od hvězdárny ke hvězdárně – jezdí také ke svatojánské hvězdě na Zelené hoře. Peleton vede Dr. Jiří Grygar.  Mši svatou v bazilice (v 18:00) bude mít jezuita astrofyzik Dr. P. Pavel Gábor, který působí na vatikánské observatoři.
V sobotu ve 14:00 bude bohoslužba slova – pietní vzpomínka na Karla Herolda, při příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin. Bohoslužbu povede premonstrát P. Pavel Novotný, duchovní rádce SDH, který při tom požehná pamětní medaili Karla Herolda.
Večer bude v 18:00 mše svatá ve španělštině…
Rodiče, vzadu na stolku jsou přihlášky pro děti do katolického skautsk. oddílu „Ochránci pramene“, který zahájí svou činnost letos v září.

KONTAKT:
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz 
http://zdarskefarnosti.cz ,  www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist