autor: Martin Bořil    |   datum: 07.07.2019  |  

Ohlášky na 14. neděli v mezidobí 2019


14. neděle v mezidobí 
7. července 2019
Mše svatá byla obětována za farníky.

 


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Čtvrtek     –   Svátek sv. Benedikta z Nursie, patrona Evropy
Pátek        –   Památka sv. manželů Ludvíka a Zélie Martinových
Sobota     –   Památka sv. Jindřicha
Neděle     –   15. neděle v mezidobí
 
 
BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
Pondělí    17:15   -   Za + jáhna Josefa Havláta
Středa      17:15   -   Za + Vladimíra Řetického a + Jaroslava Škodu
Čtvrtek     17:00   -   A d o r a c e       
Pátek        17:15   -   Na úmysl dárce
Sobota     13:00   -   Svatební obřad: Vojtěch a Andrea
                 16:30   -   ZH: Za Helenu Pospíchalovou, Boží ochranu pro  
                                  manžela a dcery Helenu, Janu, Marii a syna Jana
Neděle       9:00   -   Za Františka a Jana Šírovy, živou a + rodinu Šírovu 
                                  a Musilovu a za Marii a Josefa Kulhánkovy
 
 
DALŠÍ OZNÁMENÍ 
Vítáme otce Jaroslava Trávníčka, který bude spolupůsobit v naší farnosti a současně bude spirituálem na Biskupském gymnáziu a SŠG AK.
Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest malé Magdalény Sobotkové.
Po celé prázdniny je denně otevřena bazilika i dolní hřbitov od 10 do 16 hodin. Na obou místech jsou naši průvodci - vstupné je pouze dobrovolné. 

=========================================================
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 
 
 

TOPlist