autor: Michal Berger    |   datum: 09.06.2019  |  

Ohlášky na Slavnost Seslání Ducha svatého 2019

Slavnost Seslání Ducha svatého
9. června 2019
Mše svatá byla obětována za farníky.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí    –   Památka Panny Marie, Matky církve
Úterý        –   Památka sv. Barnabáše, apoštola
Čtvrtek     –   Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota     –   Památka sv. Víta, mučedníka
Neděle     –   Slavnost Nejsvětější Trojice

BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí     17:15   -   Za rodinu Blažkovu a maminku  Annu
Středa       17:15   -   Za živou a + rodinu Stejskalovu a Šilhánkovu
Čtvrtek      17:00   -   A d o r a c e         18:00  -  Mše svatá v Polničce   
Pátek         17:15   -   Za rodinu Součkovu, Štěpánkovu a Havlíkovu.
Sobota      11:00   -   Svatební obřad Jitka a David
                  12:30   -   ZH: svatební obřad Anna a Vítězslav
                  16:30   -   ZH: Za rodinu Svobodovu, Havelkovu a tetu      
Neděle        9:00   -   Za rodinu Řádkovu a Řetických

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes je pouť ve Stržanově. Mše svatá u kaple sv. Antonína bude v 15:00 hod.
•    Dnes byla sbírka na charitativní účely. Moc Vám děkuji za Vaši štědrost.
•    Informace a přihlášky pro děti a mládež od 11. let - na puťák jsou v zákristii. Pojedeme na Křivoklátsko od neděle 30.6. do čtvrtka 4.7.
•    Expedice pro mládež do Srbska a bulharských hor Stará Planina bude od 17. do 26.7. – můžeme vzít ještě asi 5 lidí...
•    Dnes je poslední možnost se přihlásit s námi na cestu autobusem na primici o. Štěpána v neděli 23. června do Slavonic. Zapisujte se na seznam do autobusu. Odjíždět se bude ve 12:10, mše svatá je ve 14:30.
•    Dnes je také poslední možnost se přihlásit s námi na národní pouť do Říma – letecky s CK Awertour.
•    V sobotu v 18:00 bude společenství Modlitby matek.
•    Ohlášky snoubenců: dne 29. června chtějí uzavřít církevní sňatek Michal Polnický (Pohledec) a Eliška Mokrá (Hamry n/S) a ve stejný denMiroslav Novotný (Horní Dunajovice) a Barbora Vokounová (Hamry n/S).  Can 1053 CIC.
•    Příští neděli bude poutní mše svatá v České Mezi – v 15:00 u kaple Nejsvětější Trojice.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist