autor: Michal Berger    |   datum: 12.05.2019  |  

Ohlášky na 4. neděli velikonoční 2019

4. neděle velikonoční
Den matek  a  Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 
12. května 2019
Mše svatá byla obětována za farníky.
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí    –   Památka Panny Marie Fatimské
Úterý        –   Svátek sv. Matěje, apoštola
Čtvrtek     –   Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, 
                                                                                       hlavního patrona Čech
Neděle    –    5. neděle velikonoční                       
BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí       17:15   -   Za Helenu Juhárovou
Středa         17:15   -   Za + rodiče Maternovy, rodinu Mejzlíkovu a +++
Čtvrtek        17:00   -   ZH: Za + Jana Urbana, Miladu a Františka Vodičkovy
Pátek           17:15   -   Za + rodinu Slámovu, Vašákovu a Zdenu Pohankovou
Sobota         11:00   -   ZH: Za + Jaroslavu Šipinkovou (P. Alfréd Volný ředitel TK)
                     17:00   -   ZH: Za poutníky a farníky  (P. Karel Janů)
Neděle           9:00   -   Za + tatínka Vladimíra Zicha a živou rodinu
                       6:00    -   ZH:  Za rodinu Štůlovu                 (P. Vladimír Záleský)
                       7:30    -   ZH:  Za rod. Kabrdovu, Morkusovu, Chudíkovu, Leskourovu                     
                                                a dceru Marii Coufalovou     (P. Miloš Kabrda)
                       9:00    -   ZH:  Za rod Vopálků, Andrlů, Stránských a + (P. Jiří Kaňa)
                     10:30    -   ZH:  Za + Marii Procházkovou       (P. Jiří Kaňa)
                     14:30    -   ZH:  Za Františka a Marii Lojkovy, vnuka Jiřího a vnučku
                                                Irenu a manžele Froncovy     (P. Jiří Kaňa)

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes ve 14:30 bude křest malých dětí: Lenky Magdalény Maškové, Lucie Marie Maškové a Richarda Picka.
•    Dnes odpoledne v 15:30 bude poslední příprava dětí na 1. svaté přijímání. Dnes budou mít katechezi i jejich rodiče.
•    Dnes večer v 18:00 bude májová pobožnost v kapli v České Mezi a potom půjdeme k prameni řeky Oslavy a požehnáme jej.
•    Tento týden a příští víkend bude hlavní pouť na Zelené hoře – ve čtvrtek zde bude s námi pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul GV.
•    Ve čtvrtek 16.5. bude Nikodémova noc – od 20 do 22 hod. a v sobotu 18.5. bude na Zelené hoře Večer chval – od 19:30.
•    Máme záměr založit skautský oddíl Ochránci pramene s křesťanským zaměřením a zveme na první setkání:  děti ve věku od 6 do 15 let, které by chtěly prožít dobrodružství skautingu. Vydejte  se s námi na první výpravu - v sobotu 25. května, sraz bude ve 14:00 u nově opravené skautské klubovny " u jezu". Návrat bude na stejném místě v 18:00. Při pěkném počasí počítáme následně s opékáním špekáčků i s rodiči. Více informací naleznete na stránkách ochrancipramene.skauting.cz
•    Ohlášky snoubenců: 1. června Vladimír Ťupa a Jana Hořínková (Stržanov)  a také Tomáš Jindra (Sázava) a Zuzana Voráčková (zr.)

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist