autor: Michal Berger    |   datum: 14.04.2019  |  

Ohlášky na Květnou neděli 2019

Květná neděle - Pašijová
14. dubna 2019
Mše svatá byla obětována za farníky.

 


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Čtvrtek   –    Zelený čtvrtek
Pátek      –   Velký pátek 
                   Den umučení našeho Pána Ježíše Krista – přísný půst
Sobota   –    Bílá sobota
Neděle    –   Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí     17:15   -   Za + Jiřího Havlíka
Středa      17:15   -   Za + prarodiče Jínkovy 
Čtvrtek     17:00   -   Na poděkování za dar Eucharistie
Pátek       17:00   -   Obřady Velkého pátku
Sobota      21:00   -   Za novokřtěnce a za katechumeny
Neděle        9:00  -   Za + Františka Pešla, živou a + rodinu Pešlovu a   
                              Lemperovu

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Pobožnost křížové cesty bude dnes ve 14:30 v ambitech Zelené hory a povede ji mládež s jáhnem Štěpánem – všichni se sejdou u kněžského hrobu Matěje Josefa Sychry a Bonifáce Procházky.
•    Svatá zpověď před Velikonocemi bude dnes odpoledne od 14 do 17 hod. Zítra se zpovídá u sv. Prokopa celý den (od 9:00 do 12:00 a potom od 14:00 do 18:00). Zpovídat se bude také při Nikodémově noci – ta bude ale posunutá již na pondělí, kvůli úterním pašijím. Tedy od 20 do 21:30 hod. !
•    Pašijový příběh se bude hrát tradičně v úterý ve 20:00 na Libušíně.
•    Pokud ještě nemáte velikonoční farní zpravodaj, tak v zadu je několik posledních čísel...
•    Ohlášky snoubenců: dne 27. dubna chtějí uzavřít církevní sňatek tito snoubenci: Miroslav Majerčík (Slovensko) a Johana Urbanová (Žďár n/S), ve stejný den také Miloš Mokrý (Žďár n/Sáz.) a Lenka Havlíčková (Pavlov), a dále Libor Kafka (Semily) a Dagmar Papáčková (Žďár n/Sáz.). Can 1053 CIC.
•    Zvu Vás na slavnost Missa Chrismatis v Brně v katedrále na Zelený čtvrtek v 9:00 hod. Další pořad bohoslužeb – viz zpravodaj... 
•    Na Vigílii si vezměte z domu zvonečky – při glória můžeme zvonit společně.
•    Na Velký pátek bude dobrovolná sbírka na Boží hrob. Pro křesťanské komunity v Palestině. Na Velikonoční neděli bude sbírka a opravy varhan.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist