autor: Michal Berger    |   datum: 06.01.2019  |  

Ohlášky na Slavnost Zjevení Páně 2019

Slavnost Zjevení Páně

6. ledna 2019
Mše svatá byla obětována za farníky.
   


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí   –    Památka sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
Neděle    –    Svátek Křtu Páně


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí   17:15  -   Na poděkování, za duše v očistci a na úmysl dárce
Středa     17:15  -   Za nová kněžská a řeholní povolání
Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e       18:00 - Mše svatá v Polničce
Pátek       17:15  -   Za dar víry
Sobota     16:30  -   Mše na ZH:   Na poděkování
Neděle       9:00  -   Za + Jaroslava Bělohlávka a celou rodinu
                                                                      Bělohlávkovu a Kosekovu

 DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Děkujeme chrámovému sboru od sv. Prokopa za doprovod dnešní mše svaté. Zazněla „Missa pastoralis“ Jana Ev. Kypty.
•    Dnes odpoledne v 15 hodin bude setkání u kříže - Stromu života na Vejdochu u Jam. Sraz přímo u kříže na vyhlídce: Slovo Boží, Tříkrálové ohlášení svátků pro rok 2019, modlitba za naše farnosti, děkanství, diecézi a vlast a popis obcí, které vidíme.
•    Děkuji všem tříkrálovým koledníkům, kteří včera obcházeli město se sbírkou pro charitu. Bylo jich kolem 40. Děkuji i dospělým za doprovod a Janě Rosecké za organizaci.
•    Příští sobotu 12. ledna bude v 18:00 hod společenství Modlitby matek.
•    Ve stejný den bude u nás Večer chval – program začne přednáškou otce Vlastimila Kadlece, obláta a hned potom bude večer chval – v křížové chodbě.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist