autor: Michal Berger    |   datum: 02.12.2018  |  

Ohlášky na 1. neděli adventní 2018

1. neděle adventní
Začíná nový církevní rok – liturgický cyklus C
2. prosince 2018
Mše svatá byla obětována za všechny dobrodince, spolupracovníky, sponzory.
   
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí    –   Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Úterý        –   Památka sv. Barbory, panny a mučednice
Čtvrtek     –   Svátek sv. Mikuláše, biskupa
Pátek        –   Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Sobota     –   Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního 
                       hříchu
Neděle     –    2. neděle adventní         

BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí   17:15  -   Za živé a + členy živého růžence a úmysl dárce
Středa     17:15  -   Za živé a + kněze a jáhny a za duše v očistci
Čtvrtek    17:15  -   Za děti a mládež  (Mikulášská pouť)      
Pátek       17:15  -   Za Filipa Doležala a jeho rodinu
Sobota     7:30   -   Na poděkování a prosba o ochranu Panny Marie
                16:30  -   Mše na ZH:  Za rodinu Mičkovu
Neděle      9:00   -   Za farníky

 DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Ve čtvrtek oslavíme spolupatrona baziliky sv. Mikuláše. Zvu především děti...
•    Na první pátek budeme navštěvovat naše nemocné.
•    Také příští sobotu bude dopoledne program pro děti - po rorátech bude snídaně a potom budeme tvořit a péct medové perníky.
•    Intence mší svatých na rok 2019 můžete zapisovat od Adventu po mši svaté.
•    Adventní sbírka na Adopci na dálku. Naše adopce dvou 18. letých indických studentů začala. Děkuji Vám předem za Vaše dary do kovové kasičky vzadu.
•    Mikulášská besídka na Orlovně je dnes 2. 2. 2018 ve 14:30.
•    Zpráva pro členy Živého růžence: prosím všechny aby odevzdali příští neděli (nebo po celý následující týden) kartičky s tajemstvím do krabičky, která bude vzadu na stolku. Vydávat nové se budou 16.12. po mši svaté. Kdo se chce připojit ať přijde  16.12. také.
•    Příští neděli 9.12. bude v bazilice v 18:00 modlitba a krátký program „Zapalme svíčku“ – v rámci Světového dne památky zesnulých dětí se připojíme k modlitbě za + děti a jejich rodiče a rodiny. Hostem bude také nemocniční kaplan evangelický pastor Vojtěch Hrouda.
•    Vzadu je farní zpravodaj – děkuji Zbyňkovi a ostatním...

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist