autor: Michal Berger    |   datum: 04.11.2018  |  

Ohlášky na 31. neděli v mezidobí 2018

31. neděle v mezidobí

4. listopadu 2018
Mše svatá byla obětována za + Konstantinu Šulákovu a sestřičky boromejky a + Františka Sedláka.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí    –   Památka sv. Zachariáše a Alžběty, rodičů sv. Jana Křtitele
Pátek       –   Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Sobota    –   Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Neděle     –   32. neděle v mezidobí        

BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí   17:15  -   Za Marii a Jaroslava Machovy, syna Vladislava a
                                                                        rodiče z Kláštera
Středa     17:15  -   Za živou a + rodinu Bémovu
Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e       18:00 - Mše svatá v Polničce
Pátek       17:15  -   Za rodiče Pochopovy, Sedlákovy a Smolíkovy
Sobota    16:30  -   Mše na ZH:   Za živou a + rodinu Kloučkových,     
                                                                        Bártovu, Librovu a Nárovu
Neděle      9:00   -   Za farníky

 DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes (v neděli 4.11.) ve 14:30 bude křest malého Františka Petra.
•    Setkání katechumenů bude v 17:00 - dnes na faře.
•    Společenství Modlitby matek se sejde v sobotu 10.11. v 18:00 hod.
•    Příští sobotu v 19:30 bude u sv. Prokopa večer chval, modlitba adorace se zpívanými chválami.
•    Zvu Vás na farní promítání, které bude příští neděli 11.11.; prohlédneme si výběr fotek ze všech hlavních akcí tohoto roku. V křížové chodbě v 17:00 hod.
•    Příští neděli bude v kině Vysočina také křesťanský hudební festival La Festa - ve 14:00 hod.
•    Chtěl bych požádat o pomoc mladší ženy, které by se mohly zapojit do úklidu nebo výzdoby kostela: potřebovali bychom asi 2 – 3 ženy, které by pomohly ostatním s úklidem a také 2 – 3 ženy či děvčata, která by pomohla s aranžováním květin.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist