autor: Michal Berger    |   datum: 07.10.2018  |  

Ohlášky na 27. neděli v mezidobí 2018

27. neděle v mezidobí

7. října 2018
Mše svatá byla obětována za Jana a Františka Šírovy, živou a + rod. Šírovu a Musilovu, Marii a Josefa Kulhánkovy.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Čtvrtek     –   Památka sv. Jana XXIII., papeže
Pátek        –   Památka sv. Radima, biskupa 
Neděle     –    28. neděle v mezidobí 


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí   17:15  -   Za Jarmilu a Rudolfa Bukovských a rodiče
Středa     17:15  -   Za rodinu Vašákovu, Slámovu a Zdenu Pohankovou
Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e      18:00 – Mše svatá v Polničce
Pátek       17:15  -   Za + Irenu Hoškovou a syna Josefa
Sobota     11:00  -   Svatební obřad: Klára a Jakub
                 13:00  -   Svatební obřad:  Jana a Tomáš
                 16:30   -  Mše na ZH: Za rodinu Pazourovu a Hegenbartovu
Neděle      9:00   -   Za  + Radslava Kinského a + zaměstnance 


 DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    V sobotu 13.10. v 18:00 bude společenství Modlitby matek.
•    V sobotu bude také u sv. Prokopa Večer chval – od 19:30.
•      Přihlašujte se na letošní růžencovou pouť, která je naplánována na sobotu 20. října. Navštívíme několik krásných poutních míst: Bystré, Mariánskou horu a Anenskou studánku, Horákovu kapli... Program bude vhodný i pro děti a přihlašuje se v zákristii.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist