autor: Michal Berger    |   datum: 09.09.2018  |  

Ohlášky na 23. neděli v mezidobí 2018

23. neděle v mezidobí
9. září 2018
Mše svatá byla obětována za Marii Průšovou a rodiče Kulhánkovy.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Středa      –    Památka Jména Panny Marie
Čtvrtek     –    Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pátek        –    Svátek Povýšení svatého kříže
Sobota     –    Památka Panny Marie Bolestné
Neděle     –    24. neděle v mezidobí 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí   17:15   -   Za + Aloise Vopálku, sestru Janu a úmysl dárce
Středa     17:15   -   Za rodinu Hanouskovu
Čtvrtek   17:00   -   A d o r a c e       18:00 – Mše svatá v Polničce
Pátek      17:15   -   Za manžela Jaroslava Sedláka ze Stržanova
Sobota    11:30  -   Mše sv. za jubilanty – zlatá svatba: Oldřich a Ludmila
                13:00   -   Svatební obřad: Ondřej a Radka
                16:30  -   Mše na ZH:  Za + rodinu Fňukalovu
Neděle      9:00  -   Za farníky

 DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest malého Jakuba Nováka.
•    Výuka náboženství: tento týden začne výuka náboženství na ZŠ: v Klášteře budou všechny hodiny ve středu:  1. třída ve 12:15 na faře s panem jáhnem Štěpánem. 2. a 3. třída ve 13:00 s paní katechetkou Klárkou a 4. a 5. třída se mnou také ve 13:00. Ve Světnově bude výuka ve čtvrtek a první hodiny budou také tento týden od 13:00. Vyučuje jáhen Štěpán. V Polničce se bude vyučovat v pondělí a výuka začne 17.9. od 11:30 – vyučuje pí katechetka Jana Miškovská.
•    Od letošního roku se začne vyučovat náboženství také na státním gymnáziu. Vyučovat tam bude otec Blažej Hejtmánek.
•    Společenství Modlitby matek bude v sobotu 15.9. v 18:00 hod.
•    Žehnání nové kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě se uskuteční příští neděli 16.9. v 10:00 hod.
•    První společné setkání katechumenů bude příští neděli v 17:30. Příprava na křest dospělých.
•    Ohlášky snoubenců: dne 29.9. chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: Milan Mužátko (Slavkovice) a Vendula Rosická (Velká Losenice).    Can 1053 CIC.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist