autor: Michal Berger    |   datum: 05.08.2018  |  

Ohlášky na 18. neděli v mezidobí 2018

18. neděle v mezidobí
5. srpna 2018
Mše svatá byla obětována za farníky.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí    –    Svátek Proměnění Páně
Středa      –    Památka sv. Dominika, kněze
Čtvrtek     –    Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a    
                                                                     mučednice, patronky Evropy
Pátek        –    Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Sobota     –    Památka sv. Kláry , panny
Neděle     –    19. neděle v mezidobí


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí   17:15  -   Za živou a + rodinu Štefanovu a Macháčkovu
Středa     17:15  -   Za + Marii Vepřovskou, živou a + rodinu
Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e
Pátek       17:15  -   Za Jiřinu Píbilovou, manžela a oboje rodiče
Sobota    16:30   -  ZH:   Za Františka Malvu, rodiče a sourozence
Neděle      9:00   -  Za + Radvana Koseka, živou a + rodinu Kosekovu a
                                                                                         Bělohlávkovu


 DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Týden pro farnost:  zveme naši mládež od 12. let na pracovní program celý tento týden. Od pondělí do pátku budeme pracovat za symbolickou odměnu, vždy od 9 do 13 hod. Program bude končit společným obědem.
•    Příští neděli 12. srpna bude hlavní pouť v bazilice NPM: mši svatou v 9:00 bude s námi slavit P. Josef Novotný. Odpoledne ten den Vás zvu na vyprávění o našich varhanách s panem Daliborem Michkem, který se stal členem nejprestižnější varhanářské asociace světa a opravuje náš nástroj, o kterém se tak můžeme dozvědět mnoho zajímavých informací. Program začne v 15 hod a hned potom požehnáme na dolním hřbitově všechny zrestaurované sochy z barokního mostu. Při pouti bude sbírka na opravy varhan. Děkuji Vám za Vaše dary.
•    Společenství Modlitby matek se sejde v sobotu 11.8. v 18:00 hod.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist