autor: Michal Berger    |   datum: 08.07.2018  |  

Ohlášky na 14. neděli v mezidobí 2018

14. neděle v mezidobí

8. července 2018
Mše svatá byla obětována za farníky.LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Středa      –    Památka sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Pátek        –    Památka sv. Jindřicha
Sobota     –    Památka bl. Hroznaty, mučedníka
Neděle     –    15. neděle v mezidobí
BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí   17:15  -   Za živou  a + rod. Kučerovu, Matulkovu a Romana Ptáka
Středa     17:15  -   Za + Jarmilu Machovou, Václava Macha a živou a + Machovu
                                                                                                            a Řehořkovu           
Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e
Pátek       17:15  -   Za + Jana Urbana, rod. Urbanovu, Vodičkovu a Kremerovu
Sobota     16:30  -   ZH:  Za rodinu Mičkovu z Polničky
Neděle       9:00  -   Za Jana a Františka Šírovy, živou a + rod. Šírovu a Musilovu DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Sraz těch, kdo jedou na puťák bude zítra v 9:00 na vlakovém nádraží.
•    V pátek v 15 hod. bude křest Dominika Firiščaka
•    V sobotu 14.7. v 18 hod. je společenství Modlitby matek.
•    Charismatická konference bude tento týden v Brně – od středy do neděle.
•    Přijměte pozvání nyní po mši svaté do rajského dvora, kde bude malá oslava dnešní slavnosti – v 11:00 přijde novokněz P. Tomáš do kostela, kde bude udělovat novokněžské požehnání jednotlivě.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist