autor: Martin Bořil    |   datum: 01.07.2018  |  

Ohlášky na 13. neděli v mezidobí 201813. neděle v mezidobí  - 1. července 2018

Mše svatá byla obětována za + Vojtěcha Volavého a živou a + rodinu Volavých.
 
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Úterý        –    Svátek sv. Tomáše, apoštola
Středa      –    Památka sv. Prokopa, opata
Čtvrtek     –    Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,              
                                     patronů Evropy a hlavních patronů Moravy
Pátek        –    Památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice, první pátek 
Neděle     –    14. neděle v mezidobí
 
BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
Pondělí   17:15  -   Na poděkování za životní jubileum a výročí svatby
Středa     15:00  -   Za + Martina Dobrovolného, potom průvod ke hrobu 
Čtvrtek      9:00  -   Za + rodiče Novákovy a rodinu Hladkých
                 17:00  -   A d o r a c e 
Pátek       17:15  -   Za Marii a Františka Lojkovy, jejich rodiče a souroz. 
                                                                       živou a + rod. Svobodovu
Sobota    14:00  -   Svatební obřad: Ladislava a Markéta
                16:30  -   ZH:  Za + Františka Víznera
Neděle       9:00  -   Za farníky
 
 DALŠÍ OZNÁMENÍ 
Dnes v 15 hod. bude setkání dětí a mládeže, kteří jedou na puťák do Brd.
Děkuji Vám za dary při sbírce na bohoslovce a na dar pro novokněze Tomáše – vybralo se 25,000,-Kč. Tato sbírka pokračuje i dnes, podle možností.
V pondělí (zítra) hned po mši svaté bude krátká porada ohledně děkovné mše svaté – kdo by nám chtěl pomoci, prosím aby přišel...
Každou sobotu a neděli a také na CaM bude po celou dobu prázdnin otevřený pro veřejnost Dolní hřbitov – i dnes. Vstup je zdarma.
Na první pátek budeme navštěvovat nemocné.
Za týden po mši svaté (tu bude sloužit P. Tomáš) bude malá oslava a poděkování Tomášovi na rajském dvoře... Přijede  cimbálová muzika...
Vzadu na stolku, prosím, podpořte petici na podporu manželství: je v ní žádost aby zákonodárci přijali ústavní zákon, kterým by bylo stanoveno, že „Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů a že je manželství trvalý svazek muže a ženy.
Ohlášky snoubenců: dne 7.7. chtějí uzavřít církevní sňatek tito snoubenci: Ladislav Chuchma (Brumov – Bylnice) a Markéta Brychtová (Polnička), a dne 21.7. Tomáš Dvořák (Netín) a Markéta Zezulová (Velké Meziříčí). Can 1053 CIC
============================================================
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti.cz
 

TOPlist