autor: Michal Berger    |   datum: 24.06.2018  |  

Ohlášky na Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 2018

 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

24. června 2018

Mše svatá byla obětována za farníky.

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

Čtvrtek         Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Pátek            Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Sobota         Památka sv. prvomučedníků římských

Neděle        13. neděle v mezidobí

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15  -   Za Karla Cezara, Alfonse Jaroše a duše v očistci

Středa     17:15  -   Za živou a + rodinu Zemanovu a Filipovu

Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e

Pátek       17:15  -   Dětská : Za společenství Modlitby matek

Sobota    14:00  -   Svatební obřad

                16:30  -   ZH: Za účastníky Tridua Modliteb matek a na jejich úmysly

Neděle       9:00  -   Za + Vojtěcha Volavého a živou a + rodinu Volavých

 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ

·        Dnes odpoledne ve 15:00 bude slavit ve farním kostele v Hodoníně primiční mši svatou novokněz P. Tomáš Marada.

·        K nám byl přidělen jako nový jáhen včera vysvěcený br. Štěpán Trčka ze Slavonic a příští neděli jej slavnostně přivítáme.

·        Dnes byla sbírka na bohoslovce a na dar pro našeho Tomáše. Sbírka bude na oba účely pokračovat i příští neděli... Děkuji Vám.

·        Od příštího víkendu bude opět po celou dobu prázdnin otevřený pro veřejnost Dolní hřbitov – každou sobotu a neděli tam bude průvodce. Vstup je volný.

·        Společenství mužů – Svatojánské bratrstvo – se sejde ve středu 27.6. v 18:30.

·        Ve čtvrtek je kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. Mše svatá bude v 8:30.

·        V pátek v 15:00 bude křest Dominika Laštovičky.

·        Příští víkend bude modlitební triduum společenství Modlitby matek – program je na plakátku.

·        Podpořte dětskou skupinku – křesťanskou školku. Ještě jsou tam volná místa. Také se můžete zapojit do prázdninových aktivit této školky – viz plakátek na vývěsce.

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti

TOPlist