autor: Michal Berger    |   datum: 17.06.2018  |  

Ohlášky na 11. neděli v mezidobí 2018

11. neděle v mezidobí
17. června 2018
Mše svatá byla obětována za Františka Pulkrábka a jeho rodiče.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Úterý       –   Památka sv. Jana Nepom. Neumanna, biskupa
Čtvrtek    –   Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek      –   Památka sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučed.
Neděle    –   Slavnost Narození sv. Jana KřtiteleBOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí   17:15  -   Za rodinu Hofmanovu, rodiče Samkovy, souroz. a příbuzné
Středa     17:15  -   Za + Jaroslava Krčila
Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e
Pátek       17:15  -   Za živou a + rodinu Chybovu a Pometlovu
Sobota    13:00   -   Svatební obřad ZH:   Jan a Ludmila
                 16:30  -   ZH:  Na poděkování a za všechny Boží milosti
Neděle       9:00  -   Za farníky


 DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes odpoledne ve 14:30 hod bude křest malé Beaty Langpaulové.
•    Dnes v podvečer v 17 hod. bude přednáška paní Věry Sosnarové. Program přesuneme do baziliky aby se vešlo více lidí.
•    Bratrovi Jiřímu, bohoslovci 3. ročníku děkuji za pomoc v tomto týdnu a přeji mu požehnané prázdniny.
•    Včera začaly na Velehradě duchovní cvičení budoucí jáhni a budoucí novokněží. Pamatujte na ně v modlitbě.
•    Jáhenské a kněžské svěcení bude v sobotu 23. června v 9:00 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Primice Tomáše Marady bude v Hodoníně v neděli 24.6. v 15:00 hod.
•    Příští neděli bude sbírka na primiční dar pro bratra Tomáše – děkuji Vám za Vaše dary. Pokud zde nebudete, nebo nechcete dávat dary ve sbírce, můžete během těchto 14 dnů (tedy do neděle 1.7.) přispět v hotovosti individuálně.
•    V neděli 1.7. v 15 hod bude sraz na faře všech kdo jsou přihlášení na puťák.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist