autor: Michal Berger    |   datum: 10.06.2018  |  

Ohlášky na 10. neděli v mezidobí 2018

10. neděle v mezidobí
10. června 2018
Mše svatá byla obětována za farníky.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí    –    Památka sv. Barnabáše, apoštola
Středa      –    Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Pátek       –     Památka sv. Víta, mučedníka
Neděle      –   11. neděle v mezidobíBOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí   17:15  -   Za rodiče Pulgretovy z Počítek
Středa     17:15  -   Za + rodiče Pospíchalovy a Dvořákovy
Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e
Pátek       17:15  -   Za Františka Stejskala, manželku, sestru a oboje rod
Sobota    13:00   -   Svatební obřad:   Petr a Lenka
                 16:30  -   ZH:  Za + Aloise Šimka
Neděle       9:00  -   Za Františka Pulkrábka a jeho rodiče         DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes odpoledne bude pouť ve Stržanově. Mše svatá u kaple sv. Antonína bude v 15 hod.
•    Celý tento týden bude u nás na praxi bohoslovec Jiří Dyčka, ve čtvrtek bude děkanská vizitace našich žďárských farností.
•    V sobotu po mši svaté na Zelené hoře bude slavnostní pověření a předání klíčů 7 rodinám, které bydlí pod Zelenou horou a budou denně zamykat areál poutního kostela.
•    V sobotu 16.6. bude na Zelené hoře Nikodémova noc od 20 do 22 hod. adorace a příležitost ke sv. zpovědi.
•    V neděli 17. června v 17 hod bude přednáška a setkání s paní Věrou Sosnarovou, jedinou žijící českou ženou, která přežila mnoho let v sovětském Gulagu. Dnes jí je 84 let.
•    Příští sobotu nastupuje br. jáhen Tomáš na duchovní cvičení na Velehrad, kde bude s ostatními až do kněžského svěcení v sobotu 23. června.
•    Pozvání na primici: 24.6. v Hodoníně a 8.7. v bazilice.
•    Ve středu 13.6. bude u sv. Prokopa v 18:00 poutní mše svatá – Nový Jeruzalém – hlavní celebrant bude Prof. Petr Piťha.


Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist