autor: Michal Berger    |   datum: 27.05.2018  |  

Ohlášky na Slavnost Nejsvětější Trojice 2018

Slavnost Nejsvětější Trojice
27. května 2018
Mše svatá byla obětována za farníky a za prvokomunikanty.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Středa      –    Svátek sv. Zdislavy, patronky rodin
Čtvrtek     –    Slavnost Těla a Krve Páně   (průvod Božího Těla)
Pátek        –    Památka sv. Justina, mučedníka     první pátek v měsíci
Neděle     –     9. neděle v mezidobí


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí   17:15  -   Za + rodiče Jana a Ludmilu Pospíchalovy
Středa     17:15  -   Na úmysl dárce
Čtvrtek    17:15  -   Za požehnání pro náš národ a za dar živé víry
Pátek       17:15  -   Za živou a + rodinu Kohoutkovu a Skalovu
Sobota    11:00  -   Svatební mše svatá:  Aneta a David
                 16:30  -   ZH:  Za rodinu Mičkovu a Novotných z Polničky
Neděle       9:00  -   Za rodinu Řádkovu a Řetických

 DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes v 15 hod. bude poutní mše svatá u kaple Nejsvětější Trojice v České Mezi, hned potom tam bude i poslední májová.
•    Dnes v 17 hod se setkáme s prvokomunikanty a jejich příbuznými k malé oslavě dnešního prvního svatého přijímání.
•    Děkuji Vám za Vaše dary minulou neděli při sbírce na potřeby katolické charity. Vybralo se 18.000,- Kč.
•    Zítra, v pondělí 28.5., bude ve Žďáře n/S v kostele Svaté Trojice modlitba se společenstvím pravoslavných křesťanů u zázračné ikony myrotvorné. Začátek modlitby je v 19 hod.
•    V úterý 29.5. v 16:30 hod. jste zváni na požehnání křesťanské školky „Hvězdičky“ – přijede pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul a pronese krátkou přednášku na téma, důležitost duchovní výchovy.
•    Ve středu 30.5. od 18:30 bude společenství mužů – Svatojánské bratrstvo.
•    Ve čtvrtek oslavíme slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté vyjde průvod Božího Těla ven na rajský dvůr. Zvu děti, hlavně děvčata aby nás doprovázely jako družičky s květinami.
•    V sobotu 2.6. ve 14 hod. bude křest malých dětí: Dušana Polívky, Adama Augusty, Nikoly a Davida Richterových a Františka Šímy.
•    Ohlášky snoubenců: dne 9. června chtějí uzavřít církevní sňatek tito snoubenci: Martina Novotná a Martin Peřina (oba Bohdalov) a ve stejný den také Milana Jílková (Žďár n/S) a Martin Dvořáček (Strážek). Can. 1053 CIC.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist