autor: Michal Berger    |   datum: 20.05.2018  |  

Ohlášky na Slavnost Seslání Ducha svatého 2018

Slavnost Seslání Ducha svatého
20. května 2018
Mše svatá byla obětována za Františka Pešla a oboje rodiče.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí    –    Památka Panny Marie, Matky církve
                                                     Výročí posvěcení brněnské katedrály
Úterý        –    Památka sv. Rity z Cascie, řeholnice
Čtvrtek     –    Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota     –    Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Neděle     –     Slavnost Nejsvětější Trojice


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí   17:15  -   Za živou i + rodinu Beránkovu
Středa     17:15  -   Za + Marii Procházkovou, živou a + rodinu Ježovu
Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e       18:00 – Bohosl. slova v České Mezi
Pátek       17:15  -   DĚTSKÁ: Za rod. Šislerovu, Veselých, Miškovských a
                                                         Stáňu Dostálovou
Sobota    16:30  -   ZH:  Za živou a + rodinu Chlubnovu
Neděle       9:00  -   Za farníky

 DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Dnes ve 14:30 bude křest malých dětí: Markéty a Anny Kosourových, Nely Marie Andršové a Šarloty Daniely Úradníčkové.
•    Dnes odpoledne v 15 hod. bude poslední příprava prvokomunikantů – za týden v neděli bude první svaté přijímání. Děti přistoupí poprvé ke svaté zpovědi v pátek v 15 hod. Bude zde i druhý zpovědník – ke svaté zpovědi zvu také rodiče, kmotry a starší sourozence.
•    Dnes v 17 hod bude požehnání malé kapličky Panny Marie v Hamrech a zároveň májová pobožnost – můžete se tam vydat na kole, sraz je na hrázi rybník Dívka v 16:45.
•    Blíží se požehnání prostor nové křesťanské školky - v úterý 29.5. v 16:30 s o. biskupem Pavlem Konzbulem. Jste zváni. Ještě stále je možné přihlásit děti do této školky.
•    Za týden v neděli 27.5. bude pouť v České Mezi – mše svatá v kapli Sv. Trojice v 15:00.
•    Ohlášky snoubenců: dne 2. června chtějí uzavřít církevní sňatek tito snoubenci: Aneta Chlubnová (Nové Veselí) a David Zaťko (Žďár n/S). Can. 1053 CIC.
•    Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli při pouti – na opravy varhan se vybralo 110.000,- Kč. Dnes je sbírka na charitu.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist