autor: Vladimír Záleský    |   datum: 03.07.2018  |  

Večery s modlitbou v Klášteře 3.7. - 1.8. 2018

Bratři a sestry,
 děkuji za Vám za společnou modlitbu – kdokoliv se  k nám může kdykoliv připojit a vložit do modlitby naléhavé potřeby. Pozvěte k této modlitbě další. Modlíme se růženec, pak následuje krátké duchovní čtení (zamyšlení o modlitbě).  Modlíme se za naše nemocné, za děti a mládež, za rodiny, za povolání k zasvěcenému životu, za Evropu...

-- scházíme se vždy ve 20:00 v křížové chodbě nebo na rajském dvoře
-- dny označené tučně kurzivou mají jiný večerní program
 
Úterý 3.7. Klanění a žehnání
Středa 4.7. Prosba a přímluva
Čtvrtek 5.7. Díkůvzdání a chvála
Pátek 6.7. Písmo a modlitba
Sobota 7.7. Ústní modlitba
Neděle 8.7. Meditace
Pondělí 9.7. Modlitba nebude 
Úterý 10.7. Vnitřní modlitba
Středa 11.7. Modlitba nebude
Čtvrtek 12.7. Putování v modlitbě
Pátek 13.7. Modlitba a fyzické či duševní utrpení
Sobota 14.7. Zápas o modlitbu a zápas v modlitbě
Neděle 15.7. Roztržitost a vyprahlost
Pondělí 16.7. Tříbení a účast na Kristově modlitbě v utrpení
Úterý 17.7. Korunka k Božímu milosrdenství – smysl této modlitby
Středa 18.7. Smírná oběť
Čtvrtek 19.7. Zpřítomněné vykoupení
Pátek 20.7. Úvodní a závěrečné modlitby
Sobota 21.7. Modlitba se sv. Ritou - Dar stvoření
Neděle 22.7. Modlitba se sv. Ritou - Důstojnost lidské osoby
Pondělí 23.7. Modlitba se sv. Ritou - Existence zla
Úterý 24.7. Modlitba se sv. Ritou - Vykoupení
Středa 25.7. Modlitba se sv. Ritou - Křest
Čtvrtek 26.7. Modlitba se sv. Ritou - Eucharistie
Pátek 27.7. Modlitba se sv. Ritou - Duch svatý
Sobota 28.7. Modlitba se sv. Ritou - Tajemství církve
Neděle 29.7. Modlitba se sv. Ritou - Všeobecné povolání ke svatosti
Pondělí 30.7. Modlitba se sv. Ritou - Manželství
Úterý 31.7. Modlitba se sv. Ritou - Rodina
Středa 1.8. Modlitba se sv. Ritou - Zasvěcený život
 
Těším se na společné chvíle při modlitbě. Ať Vám Pán žehná.                                                                  
P. Vladimír, farář
 
 

TOPlist