autor: Vladimír Záleský    |   datum: 25.05.2018  |  

Večery s modlitbou v Klášteře

Bratři a sestry,
děkuji za Vaší vytrvalost v modlitbě. Navrhuji pokračovat již ne ve formě stále se střídajících novén ale podobnou formou se scházet i nadále k modlitbě, podle Vašich časových možností. Protože novény měly vždy alespoň drobné téma, bude i nadále modlitba růžence doplněná krátkou tématickou úvahou. Mohlo by to být časově neohraničené společenství, které bych nazval „Škola modlitby“. Po růženci bude vždy krátké zamyšlení od kněze Řádu bosých karmelitánů P. Pavla Vojtěcha Kohuta.
 
Zde je nejbližší plán společné modlitby do 9. června :
-- vždy ve 20:00 v křížové chodbě nebo na rajském dvoře
-- dny označené tučně kurzivou mají jiný večerní program
 
Pátek 25.5. Jsme údy modlícího se těla církve
Sobota 26.5. Modlitba Izraele – lid, který se umí modlit
Neděle 27.5. Kráčet před Hospodinem
Pondělí 28.5. Umění uvidět a uvěřit
Úterý 29.5. Umění upamatovat se
Středa 30.5. Společenství mužů
Čtvrtek 31.5. Umění slavit
Pátek 1.6. Úskalí nouze a blahobytu
Sobota 2.6. Modlitba v kritických chvílích
Neděle 3.6. Abrahám – Boží přítel
Pondělí 4.6. Mojžíš – solidární a osamělý přímluvce
Úterý 5.6. David – kající král
Středa 6.6. Modlící se ženy 
Čtvrtek 7.6. Mariin život – existence vyplněná modlitbou
Pátek 8.6. Ježíšovo rozlišování v modlitbě
Sobota 9.6. Ježíšovy noční modlitby
 
Modlit se budeme za nemocné, za děti a mládež, za rodiny a za další naléhavé úmysly.
Přeji Vám radost z modlitby osobní, společné i liturgické a přeji Vám stále Boží požehnání.

P. Vladimír, farář
Tomáš, jáhen
 

TOPlist