autor: Michal Berger    |   datum: 15.04.2018  |  

Ohlášky na 3. neděli velikonoční 2018

3. neděle velikonoční 
15. dubna 2018
Mše svatá byla obětována za farníky.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí     –    Památka sv. Bernadetty Soubirousové, panny
Sobota      –    Památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve
Neděle      –     4. neděle velikonoční   -  Neděle dobrého pastýře
                         Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu


BOHOSLUŽBY V TÝDNU 
Pondělí    17:15  -   Za + rodiče Jana a Ludmilu Pospíchalovy
Středa      17:15  -   Na úmysl dárce
Čtvrtek     17:00  -   A d o r a  c e     18:00  -  Mše svatá ve Stržanově
Pátek        17:15  -   Za rodinu Potěšilovu
Sobota     16:30  -   ZH:  Za + Danku Strejčkovou , živou a + rodinu
Neděle        9:00  -   Za rodinu Kubešovu, Kubíkovu a Strážnickou


 DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní celonárodní sbírce na podporu repatriace migrantů a obnovu křesťanských komunit ze zemí Středního východu.
•    Venku Vám bude nabídnut letáček s pozváním na den otevřených dveří:  ve čtvrtek 19.4. si můžete přijít prohlédnout a zeptat se na vše ohledně budoucí křesťanské školky – „Hvězdička“ -  od 15:30 do18:00 v Orlovně. Zároveň můžete alespoň drobným darem podpořit vybavení této školky. Děkuji Vám.
•    Modlitební novéna za nemocné opět začíná dnes v 19:30.
•    V pondělí 16. dubna bude Nikodémova noc – od 20 do 22 hod.
•    Děti, pokud někdo zapomněl postní kasičku, přineste ji na faru.
•    V pátek 20. dubna v 18 hodin budou po celé republice znít zvony - tedy v čase, kdy přistane v Praze letecký speciál s ostatky služebníka Božího kard. Josefa Berana. Tímto znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry.
•    V sobotu 21.4. v 18 hod v křížové chodbě bude krátký seminář, který připravily VOŠ a SPŠ Žďár n/S, věnovaný digitalizaci památek  s využitím odborného software a virtuální reality. 
•    Příští neděli při mši svaté představíme letošní prvokomunikanty.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist