autor: Martin Bořil    |   datum: 09.03.2018  |  

Novéna za nemocné 8. - 16. března 2018

 Novéna za nemocné s modlitbou růžence bude probíhat denně  od  8. do 16. března vždy od 19.30 hodin v křížové chodbě na faře. Texty modliteb novény naleznete  na webové adrese viz. níže nebo v přiloze toho článku ve formátu pdf. 


Prosíme opět, pokud je to ve vašich možnostech, o společné sdílení a modlitby.

Děkuji
P. Vladimír
 

Novéna k Matce Vojtěše Hasmandové od 8.3. do  16.3. 2018

Matka Marie Vojtěcha Hasmandová byla generální představenou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Své životní heslo: „Věrná až k smrti!“ statečně naplňovala.   

„....Služte Pánu s radostí! Oddaně a věrně! V jakýchkoli podmínkách! Nezklamte očekávání nebe i země! Vytrvejte v lásce a oběti! Bůh stojí za to!“ to jsou naléhavá slova z duchovní závěti Matky Vojtěchy napsaná ve Znojmě-Hradišti dne 4. 11. 1987.


ŽIVOTNÍ DATA A UDÁLOSTI 
25. 3. 1914 narozena v Huštěnovicích, okres Uherské Hradiště
6. 7. 1927  vstupuje do kláštera sester Boromejek
15. 8. 1935 skládá v Praze první sliby a 19. 3. 1940 věčné sliby 
10. 9. 1952  jako představená komunity v Prachaticích je zatčena Státní bezpečností 
10. 5. 1960 propuštěna po 8 letech z pardubické věznice na všeobecnou amnestii 
8. 7. 1970  zvolena generální představenou kongregace 
3. 11. 1987 diagnóza zhoubného nádoru na plicích 
2
1. 1. 1988   umírá ve Znojmě-Hradišti a je pohřbena na místním hřbitově 

Matka Vojtěcha je pro nás vzorem obětavé lásky k Bohu i k bližnímu, vzorem statečnosti, věrnosti Církvi a uskutečňování obnovy řeholního života podle směrnic II. vatikánského koncilu. Věříme, že se dočkáme jejího blahořečení.

Z dopisu otce kardinála Františka Tomáška po smrti M. Vojtěchy: 

„Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné radosti. Tam se za nás v blízkosti Boží bude přimlouvat a pomáhat nám. Těšíme se na šťastné shledání!“ 

"Oddělit lásku k Bohu od lásky k bližnímu by znamenalo zradit myšlenku evangelia."   (Z oběžníku 15/1987)

Z oběžníku, který charakterizuje šlechetnou duši a vroucí srdce Matky Vojtěchy končí těmito slovy: "Musíme vyjít z průměrnosti za každou cenu! Gravitace k zemi je lehká, výstup těžký! nestačí však mít ideály. Je nevyhnutelné o ně bojovat! Láska se neobrací jen k tomu, co se musí, láska se dokáže zřeknout i dovoleného. Svatost - to je hrdinství! Ve všech nejistotách dneška přechovávám pevnou a radostnou důvěru v budoucí růst naší Kongregace!

Pokud se nemůžete společné modlitby novény zúčastnit, můžete si najít novénu na webu: 

http://www.boromejky.cz/15vojtecha/Noveny/CZ-novenaMV.pdf

 

TOPlist